Đặt mua báo in| Ngày 04 tháng 12 năm 2021, 04:47:32
Tag: gs. tskh nguyễn mại
 • Cơ hội mới đối với đầu tư - kinh doanh (Bài 2)
  Đổi mới nhanh hơn, toàn diện và đồng bộ hơn từ quản lý vĩ mô của Nhà nước đến kinh tế vi mô của từng đơn vị, doanh nghiệp để tận dụng cơ hội mới đối với đầu tư và kinh doanh là đòi hỏi của đất nước và nhân dân nhằm đưa nước ta nhanh chóng xích gần và đuổi kịp trình độ phát triển của các nước tiền tiến trong ASEAN và châu Á.
 • Giải bài toán kết nối chuỗi cung ứng sản phẩm công nghiệp hỗ trợ
  Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài đã phải đứng ra tổ chức Hội thảo Kết nối chuỗi cung ứng sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, thay thế hàng nhập khẩu và tăng tỷ lệ nội địa hóa, khi những than phiền lâu nay về khó khăn trong tìm kiếm nhà cung cấp của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vẫn chưa được hóa giải.
 • Nhớ lại và suy ngẫm
  () Đầu Xuân Ất Mùi, nhớ lại quá trình hình thành và hoàn thiện Luật Đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt Nam năm 1987 khi nước ta chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo kinh tế thị trường cách đây gần 30 năm, để suy ngẫm về việc đẩy nhanh tái cấu trúc nền kinh tế và hội nhập quốc tế nhằm gia tăng tốc độ tăng trưởng theo hướng hiệu quả và bền vững hơn.
 • Kinh tế Việt Nam 2014 có thể tăng cao hơn dự kiến
  Báo cáo của Chính phủ tại kỳ họp Quốc hội vừa qua đã đề ra mục tiêu năm 2014 và 2015 là “phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân khoảng 6%/năm. GDP bình quân đầu người khoảng 2.200 - 2.300 USD vào năm 2015”. Trên thực tế, kinh tế năm 2014 vẫn còn dư địa tăng trưởng nếu tập trung nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư xã hội, giải quyết một số động lực tăng trưởng. >>> VBF 2013: Thúc cải cách DNNN và sở hữu chéo >>> Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng 8,5-9% năm 2014 >>> Đặt mục tiêu CPI năm 2014 tối đa là 7%