Đà Nẵng công bố vùng bảo hộ lấy nước sinh hoạt Nhà máy nước Hòa Liên
P.V - 21/02/2023 10:24
 
Đà Nẵng công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình khai thác nước mặt trên sông Cu Đê thuộc Dự án Nhà máy nước Hòa Liên.
Dự án Nhà máy nước Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng. Ảnh: PV
Dự án Nhà máy nước Hòa Liên, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng. Ảnh: P.V

Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Đà Nẵng vừa công bố phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình khai thác nước mặt trên sông Cu Đê thuộc Dự án Nhà máy nước Hòa Liên đến các tổ chức, cá nhân có liên quan để biết.

Về việc xác định ranh giới phạm vi của vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình khai thác nước mặt trên sông Cu Đê thuộc dự án Nhà máy nước Hòa Liên trên thực địa, Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Đà Nẵng đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với UBND huyện Hòa Vang, UBND xã Hòa Bắc, UBND xã Hòa Liên và các cơ quan liên quan thực hiện, hoàn thành trước 15/3/2023.

Đồng thời, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng chịu trách nhiệm bảo vệ nguồn nước do mình trực tiếp khai thác, sử dụng; theo dõi, giám sát các hoạt động trong vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình.

“Trường hợp phát hiện hành vi gây ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây ô nhiễm, không bảo đảm an toàn cho việc khai thác nước của công trình và các hành vi vi phạm pháp luật về tài nguyên nước khác trong phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình khai thác thì phải kịp thời ngăn chặn, đồng thời báo cáo ngay đến chính quyền địa phương nơi gần nhất để xử lý”, Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Đà Nẵng đề nghị.

Trước đó, ngày 16/1/2023, UBND TP. Đà Nẵng đã ban hành Quyết định số 103/QĐ-UBND về việc phê duyệt phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình khai thác nước mặt trên sông Cu Đê thuộc Dự án Nhà máy nước Hòa Liên.

UBND TP. Đà Nẵng yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc, hướng dẫn, giám sát Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp Đà Nẵng thực hiện việc xác định ranh giới vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình khai thác nước mặt trên sông Cu Đê thuộc Dự án Nhà máy nước Hòa Liên trên thực địa sau khi phê duyệt và công bố.

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với UBND huyện Hòa Vang, UBND xã Hòa Bắc, UBND xã Hòa Liên thống kê, lập danh sách các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sinh sống, hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của công trình khai thác nước mặt trên sông Cu Đê thuộc Dự án Nhà máy nước Hòa Liên và vùng phụ cận xả thải có nguy cơ gây ô nhiễm nguồn nước.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản