Dự án Tái định cư phục vụ Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An “sa lầy” tiến độ
Hoàng Anh - 29/06/2022 16:39
 
Các khu tái định cư phục vụ cho Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An phát sinh nhiều vướng mắc, ảnh hưởng lớn đến tiến độ giải phóng mặt bằng.

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam vừa thông báo kết luận của ông Nguyễn Hồng Quang, Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam liên quan đến việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong triển khai xây dựng các khu tái định cư đầu tư theo Luật Nhà ở phục vụ công tác giải phóng mặt bằng Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An.

Theo kết luận của ông Nguyễn Hồng Quang, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An kéo dài qua nhiều năm, chịu tác động của những thay đổi trong cơ chế, chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, nên phát sinh nhiều vướng mắc, ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ giải phóng mặt bằng dự án.

Trước thực trạng này, tỉnh Quảng Nam yêu cầu các ngành, địa phương, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà - Chu Lai Quảng Nam tập trung quyết liệt xử lý hoặc tham mưu cấp thẩm quyền kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các hồ sơ pháp lý, triển khai bố trí tái định cư và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân trong vùng dự án, phải di dời.

Các khu tái định cư phục vụ Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An chậm tiến độ.
Các khu tái định cư phục vụ Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An chậm tiến độ.

Đối với 3 dự án là Khu tái định cư Sơn Viên, Khu tái định cư Duy Hải (giai đoạn 2), Khu tái định cư Duy Hải (giai đoạn 3), giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì hướng dẫn Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà - Chu Lai Quảng Nam hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu tái định cư Duy Hải (giai đoạn 2) và Khu tái định cư Duy Hải (giai đoạn 3).

Ngoài ra, có hướng dẫn cụ thể bằng văn bản đối với việc có hoặc không thực hiện điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Khu tái định cư Sơn Viên.

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm chủ trì, cùng với các đơn vị liên quan theo dõi hồ sơ pháp lý đầu tư dự án; hướng dẫn xây dựng phương án giá đất cụ thể…

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà - Chu Lai Quảng Nam chịu trách nhiệm xác định chi phí giải phóng mặt bằng và phương án quản lý, sử dụng đất ngoài vạch (kể cả khu vực da beo) đảm bảo không để tái lấn chiếm.

Xác định chi phí giải phóng mặt bằng của dự án gửi các sở, ngành tham mưu, báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo.

Bên cạnh đó, phối hợp với Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An khẩn trương thực hiện chi trả tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư theo các phương án đã được duyệt…

Đối với 2 dự án dừng thực hiện là Khu tái định Nồi Rang và Khu tái định cư ven biển Bình Dương, tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà - Chu Lai Quảng Nam chịu trách nhiệm làm việc với Sở Xây dựng, khẩn trương nghiệm thu, quyết toán giá trị công trình và bàn giao cho địa phương tiếp tục triển khai đầu tư. Đồng thời xử lý hoàn trả nợ tạm ứng của ngân sách và nhà đầu tư đảm bảo đúng quy định.

Tỉnh Quảng Nam yêu cầu đẩu nhanh thực hiện các khu tái định cư.
Tỉnh Quảng Nam yêu cầu đẩu nhanh thực hiện các khu tái định cư.

Tại Công văn số 1546/SKHĐT-QHTH năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam cho biết, 3 dự án tái định cư phục vụ Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An được UBND tỉnh giao Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà - Chu Lai Quảng Nam thay mặt Công ty TNHH phát triển Nam Hội An làm nhiệm vụ chủ đầu tư xây dựng, để tạo quỹ đất tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án khu nghỉ dưỡng Nam Hội An. Thời gian thực hiện 3 dự án từ năm 2016 -2019.

Cụ thể, Dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu tái định cư Sơn Viên tại xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên có quy mô 34,76ha; Khu tái định cư Duy Hải (giai đoạn 2) tại xã Duy Hải, huyện Duy Xuyên có quy mô 40,96 ha; Khu tái định cư Duy Hải (giai đoạn 3) tại xã Duy Hải và xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên có quy mô 43,98 ha.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam, các dự án triển khai thực hiện từ năm 2016, nhưng công tác triển khai thi công chưa hoàn thành đối với phần đã được giải phóng mặt bằng và chưa hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng toàn bộ dự án là quá chậm trễ.

Tháng 12/2021, ông Nguyễn Hồng Quang đã ký văn bản điều chỉnh thời gian hoàn thành Khu tái định cư Duy Hải (giai đoạn 2), Khu tái định cư Duy Hải (giai đoạn 3) và Khu tái định cư Sơn Viên đến ngày 30/6/2023.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản