Hà Nội: Đầu tư gần 440 tỷ đồng làm Cụm công nghiệp làng nghề Ngọc Mỹ - Thạch Thán
Thanh Nga - 22/10/2019 13:03
 
Cụm công nghiệp làng nghề Ngọc Mỹ - Thạch Thán tại xã Ngọc Mỹ và xã Thạch Thán, huyện Quốc Oai có quy mô khoảng 21 ha. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 438 tỷ đồng.

UBND TP. Hà Nội đã ban hành quyết định thành lập Cụm công nghiệp làng nghề Ngọc Mỹ - Thạch Thán, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội. 

Theo quyết định, Cụm công nghiệp làng nghề Ngọc Mỹ - Thạch Thán tập trung thu hút doanh nghiệp sản xuất chế biến sản phẩm gỗ, sản xuất cơ khí, dệt may... các ngành nghề sản xuất, kinh doanh khác theo hướng công nghiệp sạch, phù hợp với Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp TP. Hà Nội đến năm 2020, có xét đến năm 2030 và dịch vụ hỗ trợ cụm công nghiệp (kể cả xăng dầu)...

Cụm công nghiệp làng nghề Ngọc Mỹ - Thạch Thán có quy mô 21ha
Cụm công nghiệp làng nghề Ngọc Mỹ - Thạch Thán có quy mô 21 ha

UBND Thành phố Hà Nội cho biết, việc thành lập Cụm công nghiệp nhằm xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan Cụm công nghiệp làng nghề Ngọc Mỹ - Thạch Thán đáp ứng yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật và môi trường theo quy định; ưu tiên phát triển mô hình cụm công nghiệp theo hướng hiện đại.

Bên cạnh đó, Cụm công nghiệp còn phục vụ di dời, mở rộng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất hộ gia đình, cá nhân trong xã Ngọc Mỹ, xã Thạch Thán và khu vực lân cận, nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, nguy cơ cháy nổ trong khu dân cư, phát triển nghề, làng nghề ở địa phương.

Thành phố Hà Nội dự kiến tổng mức vốn đầu tư cụm công nghiệp khoảng 438 tỷ đồng, trong đó, vốn tự có của nhà đầu tư là 87,6 tỷ đồng; vốn vay của các tổ chức tín dụng 131,4 tỷ đồng; vốn huy động từ nhà đầu tư thứ phát 219 tỷ đồng. Tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật từ quý IV/2019 đến quý IV/2021.

Thành phố Hà Nội cho biết, chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp và các tổ chức, cá nhân đầu tư sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp được hưởng ưu đãi đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp và các quy định của pháp luật có liên quan.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản