Trang chủ | Hotline: 0965 946 888
Hà Nội tháo gỡ khó khăn trong xác định giá đất của các dự án
Thu Trang - 10/05/2015 10:17
 
Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Vũ Hồng Khanh vừa ký ban hành Công văn số 2822/UBND-TNMT về việc chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc trong việc xác định giá đất cụ thể trên địa bàn TP. Hà Nội.
1
Hà Nội đề xuất nhiều giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc xác định giá đất cụ thể trên địa bàn

Theo đó, đối với các dự án đã được UBND Thành phố phê duyệt giá đất cụ thể mà phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được phê duyệt còn đang thực hiện việc giải phóng mặt bằng (GPMB) dở dang sẽ tiếp tục thực hiện theo giá đất đã phê duyệt.

Khi thực hiện theo giá đất phê duyệt năm 2014, giá đất giao tái định cư và bán nhà ở tái định cư thực hiện theo giá đất xác định tại thời điểm năm 2014.

Đối với các dự án trong năm 2014 chưa phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB, UBND quận, huyện, kiểm tra, rà soát chính sách quy hoạch về giá đất, tình hình giá đất phổ biến trên thị trường tại khu vực, đề xuất theo hướng: nếu mức giá còn phù hợp, đề xuất cho tiếp tục thực hiện; nếu không phù hợp, đề nghị xác định lại theo quy định tại thời điểm thực hiện, báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban chỉ đạo GPMB Thành phố xem xét, trình UBND Thành phố quyết định.

Về giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi thu hồi đất ao, đất vườn liền kề với đất ở trong khu dân cư, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thuê đơn vị tư vấn định giá đất ao, đất vườn liền kề với đất ở (theo hướng bằng tỷ lệ % trung bình tương ứng với giá đất cụ thể của đất ở liền kề) chung trên địa bàn Thành phố; chủ trì cùng các sở, ngành thẩm định, báo cáo UBND Thành phố quyết định trước ngày 31/5/2015.

Riêng đối với các trường hợp thu hồi đất để thực hiện các dự án công trình công cộng, công trình trọng điểm do Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, UBND Thành phố quyết định đầu tư, chấp thuận đầu tư dự án thì UBND quận, huyện, thị xã và chủ đầu tư đề xuất giá đất cụ thể làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Sở Tài nguyên và Môi trường thuê đơn vị tư vấn xác định giá, tổ chức xem xét, báo cáo Hội đồng thẩm định giá TP thẩm định, trình UBND Thành phố quyết định.

Đối với các trường hợp thu hồi đất để thực hiện dự án do UBND quận, huyện, thị xã quyết định đầu tư, UBND quận, huyện, thị xã tự quyết định việc thuê đơn vị tư vấn xác định giá đất, làm thủ tục báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, lấy ý kiến thẩm định, trình UBND Thành phố phê duyệt giá đất theo quy định.

Ngoài ra, với những trường hợp có khó khăn, lúng túng không tự thực hiện được việc thuê đơn vị tư vấn xác định giá thì UBND các quận, huyện, và thị xã báo cáo, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường thuê đơn vị tư vấn xác định giá và thực hiện các thủ tục phê duyệt giá đất cụ thể theo quy định. Kinh phí thực hiện các nội dung nêu trên do các quận, huyện, thị xã tự lo theo quy định

Với trường hợp công nhận quyền sử dụng đất mà có truy thu tiền thuê đất cho khoảng thời gian sử dụng đất trước đó thì giá truy thu tiền thuê đất là trung bình giữa giá đất tại thời điểm công nhận quyền sử dụng đất và giá đất tại thời điểm bắt đầu sử dụng đất.

Chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc trong việc xác định giá thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi giao đất, cho thuê đất, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Hồng Khanh cho biết, trường hợp Công ty cổ phần được tiếp tục sử dụng đất thuê mà đất đó trước khi cổ phần hóa Nhà nước đã xác định giá cho thuê đất và đang ký hợp đồng thuê đất với chu kỳ ổn định giá 5 năm, Công ty đó được tiếp tục ký hợp đồng thuê đất theo giá đã xác định cho đến hết chu kỳ 5 năm.

Hết chu kỳ 5 năm, Công ty có trách nhiệm liên hệ với Sở Tài nguyên và Môi trường để xác định lại giá thuê đất theo quy định.

Giá đất ven cầu Nhật Tân tăng nóng: "Bong bóng" cận kề
Sau sự kiện cầu Nhật Tân được thông xe, giá đất tại Đông Anh, quanh khu vực cầu Nhật Tân tăng một cách chóng mặt, báo hiệu nguy cơ “bong...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản