Hậu Giang chi 720 tỷ đồng đầu tư xây dựng 3 khu tái định cư
Trúc Giang - 18/06/2022 11:45
 
Ba dự án khu tái định cư được xây dựng tại huyện Châu Thành và Châu Thành A, với tổng mức đầu tư 720 tỷ đồng.

Ngày 17/6, tại kỳ họp thứ Tám (chuyên đề), HĐND tỉnh Hậu Giang đã thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn tỉnh, trong đó có các dự án: Khu tái định cư Mái Dầm; Khu tái định cư Tân Hòa và Khu tái định cư xã Tân Phú Thạnh giai đoạn 2.

Khu công nghiệp Sông Hậu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang

Theo đó, Dự án Khu tái định cư Mái Dầm được xây dựng tại huyện Châu Thành, bố trí nền tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng khi thực hiện Dự án Khu công nghiệp Sông Hậu giai đoạn 2 và các dự án trên địa bàn huyện Châu Thành.

Về quy mô, Dự án có tổng diện tích khoảng 20 ha, tổng số lô nền khoảng 1.025 nền, bình quân mỗi nền có diện tích từ 80 m2 đến 100 m2; xây dựng khu tái định cư đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Dự án có tổng mức đầu tư là 400 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách địa phương.

Dự án Khu tái định cư Tân Hòa được xây dựng tại huyện Châu Thành A thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Khu công nghiệp Tân Hòa và các dự án trên địa bàn huyện Châu Thành A.

Dự án có  tổng mức đầu tư của Dự án là 200 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách địa phương, tổng diện tích khoảng 10 ha, tổng số lô nền khoảng 507 nền, bình quân mỗi nền có diện tích từ 80 m2 đến 100 m2. 

Dự án Khu tái định cư xã Tân Phú Thạnh giai đoạn 2 được xây dựng tại huyện Châu Thành A, thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh và các dự án trên địa bàn huyện Châu Thành A.

Dự án có tổng diện tích khoảng 6 ha, tổng số lô nền khoảng 305 nền, bình quân mỗi nền có diện tích từ 80 m2 đến 100 m2 ; xây dựng khu tái định cư đầy đủ hệ thống hạ tầng kỹ thuật; với tổng mức đầu tư 120 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách địa phương.

Cả 3 dự án trên đều do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hậu Giang làm chủ đầu tư; thời gian thực hiện trong giai đoạn 2023 - 2026.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản