Hậu Giang lập quy hoạch chi tiết xây dựng 3 khu đô thị mới gần 500 ha
Trúc Giang - 29/05/2022 22:20
 
Cả 3 khu đô thị mới được triển khai lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đều nằm trên địa bàn huyện Châu Thành, có tổng diện tích 492,6 ha.
3 khu đô thị mới được triển khai lập quy hoạch chi tiết xây dựng đều nằm trên địa bàn huyện Châu Thành.

UBND tỉnh Hậu Giang vừa ban hành Quyết định số 1026/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Danh mục các đồ án quy hoạch xây dựng (tỷ lệ 1/500) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang tổ chức triển khai lập quy hoạch năm 2022. 

Cụ thể là đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị mới và tái định cư Khu công nghiệp Sông Hậu - giai đoạn 2, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, diện tích 194,6 ha; Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị mới và Tái định cư Khu công nghiệp Đông Phú - giai đoạn 2, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, diện tích 142 ha; Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị mới sông Mái Dầm, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, diện tích 156 ha.

Nguồn vốn thực hiện từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn xã hội hóa (kinh phí không hoàn lại) hợp pháp khác.

UBND tỉnh Hậu Giang giao Sở Xây dựng tổ chức đăng tải thông tin về các đồ án nêu trên để mời gọi nhà đầu tư tài trợ kinh phí (không hoàn lại) lập các đồ án quy hoạch, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, đáp ứng kịp thời phủ kín quy hoạch xây dựng (tỷ lệ 1/500) trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính, UBND huyện Châu Thành cùng các đơn vị có liên quan tham mưu UBND tỉnh chấp thuận chủ trương tổ chức lập 3 đồ án quy hoạch xây dựng nêu trên trong trường hợp xã hội hóa công tác lập quy hoạch. Bên cạnh đó, tiếp tục rà soát, tham mưu UBND tỉnh bổ sung Danh mục các đồ án quy hoạch xây dựng để tổ chức lập quy hoạch theo đúng quy định.

Hậu Giang: Điều chỉnh gần 100 ha đất sân golf thành đất ở
UBND tỉnh Hậu Giang điều chỉnh “Đất thể dục - thể thao (sân golf)” thành “Đất ở” với diện tích khoảng 109,2 ha trong Đồ án quy hoạch chung...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản