Trang chủ | Hotline: 0965 946 888
Hậu Giang: Điều chỉnh gần 100 ha đất sân golf thành đất ở
Trúc Giang - 27/05/2022 19:31
 
UBND tỉnh Hậu Giang điều chỉnh “Đất thể dục - thể thao (sân golf)” thành “Đất ở” với diện tích khoảng 109,2 ha trong Đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu đô thị công nghiệp Sông Hậu, huyện Châu Thành.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Nguyễn Văn Hòa vừa ký Quyết định số 1025/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu đô thị công nghiệp Sông Hậu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Cụ thể, điều chỉnh “Đất thể dục - thể thao (Sân golf)” thành “Đất ở” với diện tích khoảng 109,2 ha; điều chỉnh “Đất dự trữ phát triển công nghiệp” thành “Đất ở” với diện tích khoảng 18 ha; điều chỉnh “Đất dự trữ phát triển công nghiệp” thành “Đất ở” với diện tích khoảng 121 ha.

Khu công nghiệp Sông Hậu (huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang).

Trước đó, vào ngày 25/4/2022, Sở Xây dựng Hậu Giang đã có Tờ trình số 72/TTr-SXD gửi UBND tỉnh Hậu Giang xin chủ trương điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch chung Khu đô thị công nghiệp Sông Hậu, huyện Châu Thành và Tài trợ kinh phí lập đồ án Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới và Tái định cư trên địa bàn huyện Châu Thành.

Tại Tờ trình nêu trên, Sở Xây dựng Hậu Giang cho rằng, sau thời gian khảo sát thực tế tại các khu vực trên địa bàn huyện Châu Thành để nghiên cứu, đề xuất đầu tư các dự án khu công nghiệp và khu đô thị mới, Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc đã đề xuất UBND tỉnh cho chủ trương tài trợ kinh phí lập quy hoạch phân khu 2 khu công nghiệp (Khu công nghiệp sông Hậu - giai đoạn 2 và Khu công nghiệp sông Hậu - giai đoạn 3 với tổng quy mô diện tích khoảng 425 ha) và đã được tập thể Thường trực UBND tỉnh Hậu Giang cơ bản thống nhất tại buổi họp vào ngày 16/4/2022.

Do đó, để chuẩn bị cho phát triển các công trình đô thị - dịch vụ và tái định cư phục vụ cho phát triển công nghiệp, Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc xin được tài trợ kinh phí (không hoàn lại) cho tỉnh Hậu Giang tổ chức lập đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị mới và Tái định cư Khu công nghiệp sông Hậu - giai đoạn 2, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang với quy mô diện tích khoảng 194,6 ha tại xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

Theo Sở Xây dựng Hậu Giang, vị trí đề xuất lập quy hoạch chi tiết phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 là đất khu đô thị - dịch vụ.

Vị trí đề xuất lập đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) thuộc xã Phú Hữu, huyện Châu Thành. Theo đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu đô thị công nghiệp Sông Hậu, huyện Châu Thành được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 149/QĐ-UBND ngày 22/1/2008 có mục đích sử dụng đất là công trình công cộng và thể dục - thể thao (Sân golf) khoảng 109,2 ha và đất quy hoạch dự trữ phát triển công nghiệp khoảng 17,9 ha. Do đó, nếu đầu tư dự án khu đô thị mới và tái định cư thì phải điều chỉnh đất thể dục - thể thao (Sân golf) và đất dự trữ phát triển công nghiệp thành đất ở để phù hợp với tính chất dự án.

Về sự phù hợp với Chương trình phát triển nhà ở, Sở Xây dựng Hậu Giang cho biết, hiện tại, dự án chưa được cập nhật vào Kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm 2021 - 2025. Tuy nhiên, nếu được UBND tỉnh thống nhất chủ trương cho lập đồ án quy hoạch chi tiết, Sở Xây dựng sẽ phối hợp cùng UBND huyện Châu Thành tham mưu UBND tỉnh xem xét, bổ sung vào Kế hoạch phát triển nhà ở 5 năm 2021 - 2025 theo quy định.

Vị trí đề xuất lập đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị mới và Tái định cư Khu công nghiệp sông Hậu - giai đoạn 2, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang chưa được phê duyệt Danh mục các đồ án quy hoạch xây cần triển khai trên địa bàn tỉnh. Do đó, cần phải phê duyệt danh mục đồ án quy hoạch xây dựng tổ chức lập trong năm 2022 để triển khai thực hiện.

Qua trao đổi và được sự thống nhất của đại diện lãnh đạo các đơn vị liên quan, Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang trình UBND tỉnh xem xét, thống nhất chủ trương điều chỉnh cục bộ diện tích “Đất thể dục – thể thao (Sân golf), khoảng 109,2 ha” và “Đất dự trữ phát triển công nghiệp khoảng 18 ha” thành “Đất ở” trong đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu đô thị công nghiệp Sông Hậu, huyện Châu Thành được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 149/QĐ-UBND ngày 22/1//2008;

Thống nhất phê duyệt Danh mục đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh cần tổ chức triển khai lập quy hoạch trong năm 2022 đối với đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị mới và Tái định cư Khu công nghiệp sông Hậu - giai đoạn 2, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, với quy mô diện tích khoảng 194,6 ha tại xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang;

Thống nhất chủ trương cho diện Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc tài trợ 100% kinh phí (không hoàn lại) để tổ chức lập đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị mới và Tái định cư Khu công nghiệp Sông Hậu - giai đoạn 2, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang; quy mô diện tích khoảng 194,6 ha tại xã Phú Hữu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang;

Giao UBND huyện Châu Thành tiếp nhận và tổ chức lập đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị mới và Tái định cư Khu công nghiệp sông Hậu – giai đoạn 2, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, vào ngày 29/4/2022, Sở Xây dựng Hậu Giang cũng đã có Tờ trình số 76/TTr- SXD gửi UBND tỉnh Hậu Giang xin chủ trương điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch chung Khu đô thị công nghiệp Sông Hậu, huyện Châu Thành và Tài trợ kinh phí lập đồ án Quy hoạch chi tiết Khu đô thị mới và Tái định cư Khu công nghiệp Đông Phú - giai đoạn 2, huyện Châu Thành.

Theo đó, Sở Xây dựng tỉnh Hậu Giang trình UBND Tỉnh xem xét, thống nhất chủ trương điều chỉnh cục bộ diện tích “Đất dự trữ phát triển công nghiệp” khoảng 121 ha thành “Đất ở” trong đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu đô thị công nghiệp Sông Hậu, huyện Châu Thành được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 149/QĐ-UBND ngày 22/1/2008;

Thống nhất phê duyệt Danh mục đồ án quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh cần tổ chức triển khai lập quy hoạch trong năm 2022 đối với đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị mới và Tái định cư Khu công nghiệp Đông Phú - giai đoạn 2, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang, với quy mô diện tích khoảng 142ha tại xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang;

Thống nhất chủ trương cho Công ty cổ phần Shinec tài trợ 100% kinh phí (không hoàn lại) để tổ chức lập đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị mới và Tái định cư Khu công nghiệp Đông Phú - giai đoạn 2, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang; quy mô diện tích khoảng 142 ha.

Hậu Giang sẽ tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư quy mô lớn vào tháng 6/2022
Thông qua Hội nghị Xúc tiến đầu tư, lãnh đạo tỉnh Hậu Giang kỳ vọng nhà đầu tư sẽ tiếp cận một cách minh bạch, cụ thể những lợi thế,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản