Hậu Giang định hướng lập mới 7 KCN trong giai đoạn 2021-2030, diện tích 1.741 ha
Trúc Giang - 06/07/2023 10:40
 
Định hướng giai đoạn 2021-2030, tỉnh Hậu Giang thành lập mới thêm 7 KCN với tổng diện tích 1.741 ha, nâng tổng diện tích KCN của tỉnh đến năm 2030 khoảng 2.233 ha.

Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Đồng Văn Thanh vừa ký Công văn số 1006/UBND-NCTH ngày 5/7/2023, gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đề xuất giữ nguyên phân bổ diện tích đất khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2025.  

Theo báo cáo của UBND tỉnh Hậu Giang về kết quả thực hiện việc phân bổ diện tích đất KCN trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2025, tỉnh hiện có 2 KCN với diện tích khoảng 492 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy trên 93,32%, gồm: KCN Sông Hậu - giai đoạn 1 (huyện Châu Thành) có diện tích khoảng 291 ha, lấp đầy 100% và KCN Tân Phú Thạnh - giai đoạn 1 (huyện Châu Thành A) có diện tích khoảng 201 ha, lấp đầy 86%, diện tích còn lại khoảng 23 ha. Lũy kế đến nay 2 KCN này đã thu hút 75 doanh nghiệp thực hiện 77 dự án đầu tư, có 54 dự án đầu tư đang hoạt động và 23 dự án đang xây dựng.

Khu công nghiệp Sông Hậu giai đoạn 1 (huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) đã lấp đầy 100% diện tích đất công nghiệp

Định hướng giai đoạn 2021 - 2030, tỉnh Hậu Giang thành lập mới thêm 7 KCN với tổng diện tích 1.741 ha, nâng tổng diện tích KCN đến năm 2030 khoảng 2.233 ha (tại huyện Châu Thành, huyện Châu Thành A và huyện Phụng Hiệp) đúng theo chỉ tiêu phân bổ diện tích đất KCN của tỉnh Hậu Giang theo Quyết định số 326/QĐ-TTg, ngày 9/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ và đã được cập nhật trong dự thảo quy hoạch tỉnh Hậu Giang.

Về tiến độ thực hiện quy hoạch các KCN mới, UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, KCN Đông Phú 2 và KCN Sông Hậu 2 đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận bổ sung vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hậu Giang tại Công văn số 329/TTg-CN ngày 28/4/2023.

Vào ngày 26/5/2023, UBND tỉnh Hậu Giang có văn bản gửi bộ ngành Trung ương góp ý theo Điều 7 Nghị định số 35/2022-NĐ-CP, đến nay đã được Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải góp ý kiến nội dung Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng KCN Sông Hậu 2 và KCN Đông Phú 2. Dự kiến trong tháng 7/2023 sẽ phê duyệt các đồ án quy hoạch; đến tháng 5/2024 sẽ bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư triển khai đầu tư hạ tầng các KCN.

Đối với quy hoạch phân khu xây dựng KCN Đông Phú, tỉnh đang lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng KCN Đông Phú 120 ha, đã được tích hợp vào quy hoạch tỉnh Hậu Giang và được Hội đồng thẩm định Quy hoạch tỉnh thống nhất thông qua trong phương án phát triển hệ thống KCN trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Đối với quy hoạch phân khu xây dựng KCN Tân Hòa, đã tổ chức đấu thầu lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch, dự kiến sẽ phê duyệt quy hoạch ngay sau khi Quy hoạch tỉnh Hậu Giang thời kỳ 2021 - 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (dự kiến phê duyệt trong tháng 8/2023).

UBND tỉnh Hậu Giang cho biết, hiện nay có nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn có đầy đủ khả năng tài chính, năng lực kinh nghiệm quan tâm đăng ký làm chủ đầu tư hạ tầng các KCN trên địa bàn tỉnh như Tổng Công ty Phát triển đô thị Kinh Bắc, Tập đoàn Sao Mai, Công ty cổ phần Shinec, Liên danh SPG - Hiệp Phước - 620IDIC - VietNaminest, Công ty cổ phần Đầu tư TNG Holdings Việt Nam, Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Thái Holdings, Công ty cổ phần Địa ốc Stavian... Đây là những doanh nghiệp đầu tư hạ tầng có năng lực tài chính và đã có kinh nghiệm đầu tư hạ tầng KCN trên cả nước. Vì vậy, khả năng triển khai dự án và thu hút đầu tư trong thời gian tới sẽ thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ lấp đầy các KCN mới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho tỉnh Hậu Giang.

Vì vậy “UBND tỉnh kính đề nghị Văn phòng Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét, tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ quyết định giữ nguyên diện tích đất KCN trên địa bàn tỉnh Hậu Giang được phân bổ theo Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 9/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ; tạo điều kiện để tỉnh phát triển KCN, thu hút đầu tư trong thời gian tới”, Công văn nêu.

Theo Phụ lục các chỉ tiêu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất Quốc gia đến năm 2030 và đến năm 2025 phân bổ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (Ban hành kèm Quyết định số 326/QĐ-TTg ngày 9/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021 - 2025), quy hoạch sử dụng đất KCN đến năm 2030 của Hậu Giang là 2.233 ha; kế hoạch sử dụng đất KCN của tỉnh đến năm 2025 là 1.276 ha.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản