Kiến nghị dừng chủ trương di dời Khu công nghiệp Đà Nẵng
Hà Minh - 29/11/2021 15:38
 
Cùng với việc ngừng thực hiện di dời KCN Đà Nẵng, Đà Nẵng xem xét cho doanh nghiệp chủ trì nghiên cứu, liên kết lập phương án chuyển mục đích sử dụng đất KCN Đà Nẵng sang đất đô thị.

UBND thành phố vừa có Báo cáo số 350/BC-UBND ngày 19/11/2021 về triển khai Kết luận của Thường trực HĐND thành phố đối với việc “Khẩn trương xây dựng, hoàn thành đề án di dời Khu công nghiệp Đà Nẵng”.

KCN Đà Nẵng có diện tích 50 ha nằm ở trung tâm TP Đà Nẵng, từ năm 2017, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương cho phép chuyển mục đích sử dụng đất Khu công nghiệp (KCN) Đà Nẵng sang đất ở đô thị.

Tuy nhiên, theo quy định của Luật Quy hoạch và Luật Xây dựng, việc lập quy hoạch đối với KCN Đà Nẵng cần phù hợp với Quy hoach chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Trình tự thực hiện các quy hoạch dựa trên quy hoạch chung Thành phố, đến thực hiện quy hoạch phân khu, tiếp đó thực hiện quy hoạch chi tiết. Ngoài ra, trong quá trình lập quy hoạch chi tiết còn phải lập quy hoạch hạ tầng kỹ thuật. Hiện nay, toàn bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật (giao thông, cấp điện, cấp nước, xử lý nước thải…) tại KCN Đà Nẵng là tài sản thuộc quản lý của Công ty TNHH Massda Land - chủ đầu tư KCN Đà Nẵng.

Vì vậy, việc lập quy hoạch hạ tầng kỹ thuật để phù hợp với quy hoạch mới cần nhiều thời gian để thực hiện. Do các vướng mắc liên quan đến pháp lý việc chuyển mục đích sử dụng đất từ công nghiệp sang đất đô thị nên UBND thành phố Đà Nẵng chưa phê duyệt đề án di dời KCN Đà Nẵng.

Theo báo cáo, thời gian qua nhằm tháo gỡ vướng mắc, UBND thành phố đã chỉ đạo các đơn vị hữu quan chuẩn bị nội dung đối thoại với Công ty TNHH Massda Land. Theo đó, các đơn vị liên quan đề nghị hủy đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/2.000 khu vực KCN Đà Nẵng mà UBND thành phố đã phê duyệt tại Quyết định số 1382/QĐ-UBND ngày 15/3/2017.

Cùng với đó, các đơn vị liên quan cũng kiến nghị UBND thành phố Đà Nẵng xem xét chủ trương cho phép Công ty TNHH Massda Land chủ trì nghiên cứu, liên kết với các doanh nghiệp trong KCN Đà Nẵng (trên cơ sở có sự đồng thuận của các doanh nghiệp) để lập phương án chuyển mục đích sử dụng đất KCN Đà Nẵng sang đất đô thị theo quy hoạch và pháp luật hiện hành, bảo đảm hài hòa quyền lợi giữa các doanh nghiệp; xem xét, quyết định ngừng thực hiện đề án di dời KCN Đà Nẵng; bố trí kinh phí, thanh quyết toán cho đơn vị tư vấn theo khối lượng đã thực hiện.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản