Lâm Đồng đề nghị “xem xét thận trọng” khi đề xuất dự án đầu tư
Linh Đan - 25/07/2022 13:25
 
Việc đề xuất dự án đầu tư có bố trí căn hộ lưu trú, xây dựng, kinh doanh căn hộ du lịch, biệt thự nghỉ dưỡng, nhà ở thương mại liên kế… ở Lâm Đồng cần xem xét thận trọng.

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng vừa đề nghị UBND các huyện và thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc trong quá trình thực hiện công tác tổ chức lập quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị, phát triển đô thị, đề xuất dự án đầu tư có bố trí căn hộ lưu trú, xây dựng, kinh doanh căn hộ du lịch, biệt thự nghỉ dưỡng, nhà ở thương mại liên kế,… cần xem xét thận trọng, đúng theo quy định hiện hành của pháp luật về đầu tư, pháp luật về quy hoạch đô thị, pháp luật về xây dựng; đảm bảo phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất được duyệt; quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà ở.

Các dự án đầu tư có bố trí căn hộ lưu trú, xây dựng, kinh doanh căn hộ du lịch, biệt thự nghỉ dưỡng, nhà ở thương mại liên kế... phải phù hợp với khả năng dung nạp dân số, khả năng đáp ứng về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của khu vực; tuân thủ quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch QCVN 01:2019/BXD; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chung cư QCVN 04:2019/BXD); các văn bản của Bộ Xây dựng và các quy chuẩn, tiêu chuẩn có liên quan do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

"Chính quyền các địa phương tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị, thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch được duyệt đúng theo Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 1/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ; tăng cường công tác kiểm tra, rà soát việc điều chỉnh quy hoạch, chuyển đổi công năng, thiết kế các dự án bất động sản nói chung, dự án căn hộ du lịch nói riêng, các hoạt động kinh doanh bất thường, trái với quy định pháp luật trong kinh doanh bất động sản nói chung và loại hình căn hộ du lịch nói riêng để có hình thức ngăn chặn, xử lý kịp thời đối với các hành vi vi phạm pháp luật, yêu cầu các chủ đầu tư dự án khắc phục sai phạm (nếu có)", Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đề nghị.

Lâm Đồng: Địa ốc Phú Đông phải rà soát, điều chỉnh đề xuất dự án cây dược liệu
Công ty cổ phần địa ốc Phú Đông phải rà soát lại quy hoạch trồng cây dược liệu trên địa bàn tỉnh để đề xuất thực hiện dự án cho phù...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản