Ninh Thuận: Các dự án du lịch ở Mũi Dinh sẽ bám theo tuyến đường ven biển
Linh Đan - 28/07/2022 11:26
 
Khu vực Mũi Dinh, tỉnh Ninh Thuận được tổ chức không gian bao gồm 3 loại hình chính là không gian ven biển, không gian cảnh quan đặc trưng và không gian cây xanh bảo vệ.

UBND tỉnh Ninh Thuận vừa xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu vực Mũi Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận.

Theo đó, kế hoạch này sẽ cụ thể hóa định hướng của đồ án quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch ven biển phía Nam tỉnh Ninh Thuận và quy hoạch phân khu xây dựng Khu vực Mũi Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận đã được phê duyệt trên cơ sở xác định nhiệm vụ và trách nhiệm của các cấp, các ngành theo từng lĩnh vực quản lý để triển khai chỉ đạo, điều hành thực hiện đúng mục tiêu, tầm nhìn và định hướng phát triển theo quy hoạch được duyệt; xác định danh mục triển khai các đồ án quy hoạch chi tiết, các đề án, dự án đầu tư xây dựng và xác định nguồn lực thực hiện đảm bảo khả thi, kịp thời theo đúng tiến độ và trình tự ưu tiên.

Theo UBND tỉnh Ninh Thuận, tổng thể tổ chức không gian khu vực Mũi Dinh bao gồm 3 loại hình chính là không gian ven biển (không gian 1), không gian cảnh quan đặc trưng (không gian 2) và không gian cây xanh bảo vệ (không gian 3).

Mỗi loại hình không gian sẽ được định hướng các hình thức khai thác phù hợp và quản lý theo từng dự án cụ thể, hạn chế tác động đến môi trường tự nhiên, tăng giá trị cảnh quan và kinh tế cho khu vực.

Đáng chú ý, Ninh Thuận định hướng phát triển các dự án theo hướng tạo sự kết nối giữa các khu vực thông qua các dự án giao thông. Cụ thể, tỉnh sẽ nâng cấp mở rộng tuyến đường vào dự án và các hướng tuyến giao thông phụ trợ, kết nối đi các khu vực lân cận, trong đó đường tỉnh 701 là tuyến đường huyết mạch ven biển đã được đầu tư xây dựng hoàn chỉnh và đưa vào sử dụng.

Các dự án khu du lịch chủ yếu bám theo tuyến đường này, tuyến đường đã hoàn thành và đưa vào sử dụng góp phần tạo thuận lợi cho việc thu hút đầu tư đến các khu vực chưa có nhà đầu tư quan tâm, cũng như tạo thuận lợi cho du khách tiếp cận các khu du lịch trong thời gian lưu trú tại tỉnh.

Các dự án cũng được định hình các chức năng thương mại dịch vụ; dịch vụ du lịch - vui chơi giải trí là động lực quan trọng để phát triển kinh tế của khu vực; xây dựng mới các khu vực công viên chuyên đề vui chơi giải trí và khu trung tâm du lịch - thương mại dịch vụ, hình thành các khu nghỉ dưỡng mới, nâng cao chất lượng - hình ảnh khu vực; bảo tồn và phát huy các giá trị cảnh quan, truyền thống, văn hóa; tôn trọng môi trường, xây dựng khu đô thị du lịch theo hướng phát triển bền vững, hài hòa với thiên nhiên.

Mặt khác, các dự án ở Mũi Dinh phát triển dựa trên các điều kiện cơ sở hạ tầng có sẵn, từng bước hình thành khu vực du lịch theo khung tổng thể đã định hướng, đồng bộ hệ thống hạ tầng cơ sở đảm bảo cho sự phát triển bền vững; đầu tư các khu trung tâm du lịch hỗn hợp gắn với các cụm công trình phức hợp thương mại - dịch vụ - khách sạn du lịch, quảng trường công viên chuyên đề… Đặc biệt, Ninh Thuận ưu tiên các dự án môi trường, kiểm soát sự ô nhiễm.

Hiện nay, các dự án khu du lịch nghỉ dưỡng đã và đang thực hiện trong khu quy hoạch: Khu du lịch Mũi Dinh Ecopark, Khu du lịch Vịnh Mũi Dinh, Khu du lịch nghỉ dưỡng Hồ Ba Bể, Khu du lịch nghỉ dưỡng Mặt trời Mũi Dinh, Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Royal Ninh Thuận, Khu du lịch sinh thái Cà Ná Star.

Ninh Thuận thanh tra 52 ha đất ven biển
Ninh Thuận thành lập đoàn thanh tra kiểm tra những vi phạm liên quan đến đất đai tại huyện Thuận Nam và Ninh Phước.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản