Phát Đạt đề xuất Lâm Đồng gỡ vướng quy hoạch dự án tại Di Linh
Nhiệt Băng - 20/05/2023 09:01
 
Phát Đạt mong muốn tỉnh Lâm Đồng tháo gỡ các khó khăn về dân số và chỉ tiêu giảm diện tích đất lúa kỳ 2021-2030 trên địa bàn huyện Di Linh.

Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt vừa có văn bản gửi ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng về tình hình thực hiện và kiến nghị liên quan đến ý tưởng quy hoạch Dự án Khu đô thị mới, thương mại, dịch vụ và du lịch tổng hợp tại thị trấn Di Linh.

Theo đó, Công ty cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt cho biết đơn vị đang tiến hành tài trợ ý tưởng quy hoạch để thực hiện đấu thầu Dự án Khu đô thị mới, thương mại, dịch vụ và du lịch tổng hợp tại thị trấn Di Linh, huyện Di Linh nhằm góp phần phát triển kinh tế xã hội cho tỉnh Lâm Đồng nói chung, huyện Di Linh nói riêng. Theo đó, Dự án này có diện tích 228 ha, sẽ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Hiện nay, Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt đang hoàn chỉnh ý tưởng để gửi UBND huyện Di Linh tham khảo trong quá trình lập Quy hoạch chi tiết 1/500. Tuy nhiên, Công ty này cho rằng đang gặp vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Cụ thể, về dự báo dân số, theo văn bản số 565/SXD-QHKT ngày 27/3/2023 của Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng: “Đề nghị bám sát định hướng Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Di Linh đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2090/QĐ-UBND ngày 10/8/2021. Trong đó, quy mô dân số dự án đến năm 2030 là 48.000 - 50.000 dân; hiện trạng dân số đã đạt 32.000 dân; đồng thời cũng xác định hình thành 6 khu dân cư trên địa bàn thị trấn Di Linh”.

Tuy nhiên, theo ý kiến của Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt, để đảm bảo hiệu quả sử dụng đất, hiệu quả đầu tư thì dân số dự kiến cho dự án là 26.000 người.

Bên cạnh đó, chỉ tiêu giảm diện tích đất lúa kỳ 2021 - 2030 trên địa bàn huyện Di Linh được UBND tỉnh phê duyệt tại văn bản số 1755/UBND - ĐC1 ngày 10/3/2023 là 12 ha, trong khi diện tích đất lúa tại dự án là khoảng 116 ha.

Từ đó, Công ty này mong muốn UBND tỉnh Lâm Đồng tháo gỡ các khó khăn về dân số và chỉ tiêu giảm diện tích đất lúa kỳ 2021-2030 trên địa bàn huyện Di Linh để đẩy nhanh quá trình đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, nhằm góp phần phát triển kinh tế, hạ tầng huyện này.

“UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Du Linh và các sở, ngành liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết như phê duyệt danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất; phê duyệt bổ sung dự án vào chương trình kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh; chuyển mục đích sử dụng đất lúa, phê duyệt Quy hoạch chi tiết 1/500… nhằm đảm bảo đủ điều kiện đấu thầu dự án theo quy định”, Công ty cổ phần Phát triển bất động sản Phát Đạt kiến nghị.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản