Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch Khu đô thị Tây Hồ Tây
Phương Linh - 28/08/2023 10:00
 
Mới đây, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành các Quyết định phê duyệt đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết khu vực trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây.

Theo đó, tại Quyết định số 4134/QĐ-UBND, UBND Thành phố đã phê duyệt điều chỉnh lô đất ký hiệu D1-CC3 rộng khoảng 12.533 m2, thuộc Quy hoạch chi tiết khu vực trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây.

Lô đất có ranh giới phía Bắc giáp lô đất cây xanh ký hiệu D1-CX1, phía Đông giáp tuyến đường hiện trạng có mặt cắt ngang rộng 15m, phía Nam giáp tuyến đường hiện trạng và mặt cắt rộng 40m, phía Tây giáp tuyến đường hiện trạng có mặt cắt ngang rộng 40m.

Tại Quyết định số 4135/QĐ-UBND, UBND Thành phố đã phê duyệt điều chỉnh lô đất ký hiệu D1-CC1 rộng khoảng 12.533 m2, thuộc Quy hoạch chi tiết khu vực trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây.

Lô đất có ranh giới phía Bắc giáp tuyến đường hiện trạng và mặt cắt rộng 40m, phía Đông giáp tuyến đường hiện trạng có mặt cắt ngang rộng 15 m, phía Nam giáp lô đất cây xanh ký hiệu D1-CX1, phía Tây giáp tuyến đường hiện trạng có mặt cắt ngang rộng 40 m.

Phối ảnh khu đô thị Tây Hồ Tây. Nguồn: Starlake

Theo điều chỉnh tổng thể quy hoạch chi tiết khu vực trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây, tỷ lệ 1/500 đã được UBND Thành phố phê duyệt tại Quyết định số 5581/QĐ-UBND ngày 13/9/2013, hai lô đất D1-CC3 và D1-CC1 được xác định chức năng đất công trình công cộng Thành phố và khu vực.

Mục tiêu xây dựng công trình trung tâm thương mại, văn hóa tổng hợp; với các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc như sau: diện tích mỗi ô đất khoảng 12.533 m2; diện tích xây dựng mỗi ô khoảng 5.013 m2; mật độ xây dựng khoảng 40%; hệ số sử dụng đất khoảng 4,8 lần; tổng diện tích sàn xây dựng phần nổi mỗi ô khoảng 60.158 m2; tầng cao công trình từ 4 - 23 tầng.

Tất cả các lô đất có chức năng công cộng, khu vực phải tổ chức bãi đỗ xe ngầm có đủ quy mô theo quy định đảm bảo chỗ đỗ xe cho bản thân từng công trình. Phần công trình ngầm dưới mặt đất của các công trình cao tầng và các công trình công cộng có các chức năng chính sau: đỗ xe, kỹ thuật phụ trợ; dịch vụ thương mại; số tầng, diện tích và chức năng sử dụng được xác định cụ thể theo dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Trong đó, mặt bằng công trình tại lô đất D1-CC3 và D1-CC1 được minh họa trong bản vẽ sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan; tại lô đất chưa xác định cụ thể ranh giới, quy mô xây dựng tầng hầm, lối ra vào hầm; vị trí xây dựng các hạng mục công trình kỹ thuật phụ trợ...

Trên cơ sở giữ nguyên vị trí, phạm vi ranh giới, không làm thay đổi chức năng sử dụng đất và các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc (diện tích ô đất, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất, số tầng cao, chiều cao công trình...) đã được xác định trong Quy hoạch chi tiết khu vực trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây được duyệt và các quyết định về chuyển nhượng dự án và đất đai đã được Thành phố chấp thuận.

Bên cạnh đó, xác định rõ chỉ tiêu tổng diện tích sàn xây dựng trong công trình để phù hợp với quy định của Quy chuẩn quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD; điều chỉnh bố cục lại mặt bằng tổng thể các công trình trên các lô đất D1-CC3 và D1-CC1 theo phong cách vuông vắn, đơn giản, hiện đại, đảm bảo công năng sử dụng độc lập phù hợp với nhu cầu khai thác, vận hành dự án; giữ nguyên số tầng cao công trình khối đế (4 tầng), tầng cao khối tháp (23 tầng).

Theo UBND Thành phố, việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết khu vực trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây, tỷ lệ 1/500 tại hai lô đất D1-CC3 và theo hướng tổ chức lại không gian kiến trúc cảnh quan kết hợp nghiên cứu tổ chức công năng trong công trình nhằm tạo sự hợp lý với thực tiễn về dây chuyền công năng sử dụng, tránh chồng chéo về giao thông và phù hợp với nhu cầu khai thác, vận hành và quản lý dự án, hài hòa không gian kiến trúc cảnh quan khu vực.

UBND Thành phố giao Sở Quy hoạch - Kiến trúc kiểm tra, xác nhận hồ sơ, bản vẽ đồ án điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết khu vực trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây, tỷ lệ 1/500 tại các lô đất D1-CC3 và D1-CC1 phù hợp với Quyết định phê duyệt của UBND TP. Cập nhật nội dung điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết nêu trên vào Thuyết minh và Quy định quản lý đồ án Quy hoạch chi tiết khu vực trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây, tỷ lệ 1/500.

Đồng thời, giao UBND quận Bắc Từ Liêm chủ trì, phối hợp cùng Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Công ty TNHH SNS STYLE, Công ty TNHH SNS VINA tổ chức công bố công khai nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết được phê duyệt để các cơ quan, tổ chức có liên quan và nhân dân biết theo quy định.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản