Quảng Bình sẽ xã hội hoá đầu tư các dự án bất động sản
Ngọc Tân - 02/01/2017 16:34
 
Để huy động các nguồn lực xã hội hóa tham gia đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, phát triển khu nhà ở thương mại, khu đô thị mới hiện đại, đồng bộ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về nhà ở, bất động sản, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở KH&ĐT lập Danh mục dự án Khu nhà ở thương mại, và các dự đã có nhà đầu tư quan tâm.
Việc xã hội hoá các Dự án bất động sản nhằm làm tăng nguồn thu cho ngân sách và tận dụng được các nguồn lực xã hội.
Việc xã hội hoá các dự án bất động sản nhằm làm tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương và tận dụng được các nguồn lực xã hội tham gia đầu tư vào phát triển cơ sở hạ tầng.

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình vừa có văn bản Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Nguyễn Hữu Hoài tại buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan về việc xã hội hóa phát triển quỹ đất và bàn các dự án đầu tư theo phương thức BT, PPP, phương án đầu tư Sân vận động mới, tượng đài Hồ Chí Minh theo phương thức BT.

Trước đó, vào ngày 13/12, UBND tỉnh Quảng Bình đã tiến hành làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan về chủ trương xã hội hóa phát triển quỹ đất và bàn các dự án đầu tư theo phương thức BT, PPP, phương án đầu tư Sân vận động mới, tượng đài Hồ Chí Minh theo phương thức BT. Cuộc họp do Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Hoài chủ trì và có sự tham dự của các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đạidiện lãnh đạo các Sở, ban, ngành liên quan.

Tại cuộc họp, sau khi nghe Sở Xây dựng báo cáo nội dung Danh mục các dự án khu nhà ở thương mại, khu đô thị tại các huyện, thị xã, thành phố (kêu gọi đầu tư theo hình thức xã hội hóa) và ý kiến góp ý, thảo luận của các thành viên tham dự cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnhQuảng Bình đã có kết luận.

Về chủ trương xã hội hóa đầu tư các dự án tạo quỹ đất, theo đó, để huy động các nguồn lực xã hội hóa tham gia đầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật, phát triển khu nhà ở thương mại, khu đô thị mới hiện đại, đồng bộ, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về nhà ở, bất động sản; đồng thời tăng nguồn thu cho ngân sách tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình giao: Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở KH&ĐT lập Danh mục dự án Khu nhà ở thương mại, và các dự đã có nhà đầu tư quan tâm, trình UBND tỉnh xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy và phê duyệt, đăng tải rộng rãi trên trên các phương tiện thông tin, cổng thông tin điện tử của tỉnh để làm cơ sở cho việc kêu gọi đầu tư.

Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh văn bản hướng dẫn về công tác xã hội hóa phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, Sở Xây dựng có trách nhiệm tham mưu về quy định thời điểm, mức nộp tiền sử dụng đất các đợt mà Nhà đầu tư phải nộp vào ngân sách Nhà nước để làm cơ sở lựa chọn Nhà đầu tư, báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản