Quảng Nam: Chờ kết luận của cơ quan Trung ương về các dự án Bách Đạt An
Hoàng Anh - 29/12/2023 10:11
 
Tỉnh Quảng Nam sẽ có ý kiến đối với việc triển khai các dự án của Công ty cổ phần Bách Đạt An khi có kết luận, chỉ đạo của các cơ quan Trung ương.

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam vừa có kết luận về kiến nghị của công dân về các dự án do Công ty Cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, tỉnh Quảng Nam đã có nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi để chủ đầu tư thực hiện các dự án.

Tuy nhiên, chủ đầu tư khó khăn về tài chính, thiếu trách nhiệm trong công tác phối hợp giải quyết các vấn đề liên quan, dẫn đến dự án triển khai kéo dài; chủ đầu tư bị thu hồi giấy đăng ký kinh doanh do nợ thuế.

Hiện Công ty cổ phần Bách Đạt An còn nợ thuế khoảng 7,7 tỷ đồng. Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam đã tổ chức thi hành các bản án trong khuôn khổ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và nội dung các bản án theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, việc thi hành án phức tạp, có nhiều vướng mắc, chưa có tiền lệ…

Tỉnh Quảng Nam chỉ rõ, để triển khai thực hiện hoàn thành các dự án thì trách nhiệm chính phụ thuộc vào Công ty cổ phần Bách Đạt An. Trong đó, ngoài việc nộp các khoản thuế còn nợ, chủ đầu tư phải đảm bảo điều kiện về ký quỹ, nguồn tài chính thực hiện các dự án và các điều kiện cần thiết khác để được gia hạn tiến độ thực hiện.

Tỉnh Quảng Nam sẽ có ý kiến đối với việc triển khai các Dự án của Công ty cổ phần Bách Đạt An khi có kết luận, chỉ đạo của các cơ quan Trung ương.
Tỉnh Quảng Nam sẽ có ý kiến đối với việc triển khai các dự án của Công ty cổ phần Bách Đạt An khi có kết luận, chỉ đạo của các cơ quan Trung ương.

Cục Thuế tỉnh Quảng Nam tiếp tục đôn đốc Công ty cổ phần Bách Đạt An nộp tiền nợ thuế; thực hiện việc kê biên và các biện pháp nghiệp vụ để thu nợ thuế của Công ty theo quy định của pháp luật.

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh Quảng Nam đã có văn bản tổng hợp, đề xuất các nội dung cụ thể đối với từng dự án, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Tuy nhiên, hiện nay các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đang được các cơ quan Trung ương tổ chức thanh tra, kiểm tra.

Vì vậy, để đảm bảo việc chỉ đạo chặt chẽ, phù hợp với quy định của pháp luật và ý kiến, kết luận của các cơ quan cấp trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ có ý kiến đối với việc triển khai các dự án của Công ty Cổ phần Bách Đạt An khi có kết luận, chỉ đạo của các cơ quan Trung ương.

Ba dự án bất động sản do Công ty cổ phần Bách Đạt An làm chủ đầu tư tại thị xã Điện Bàn có tranh chấp, khiếu kiện là Khu đô thị 7B mở rộng, Khu đô thị Hera Complex Riverside, Khu đô thị Bách Đạt.

Theo chính quyền tỉnh Quảng Nam, các dự án này hồ sơ pháp lý chưa đầy đủ, chưa đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính với nhà nước, chưa được nghiệm thu hoàn thành dự án, chưa đảm bảo điều kiện để huy động vốn theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên chủ đầu tư đã ký hợp đồng huy động vốn tại 3 dự án trên với Công ty cổ phần Đầu tư Hoàng Nhất Nam. Các nhà phân phối đã tổ chức ký thỏa thuận mua đất nền đối với các lô đất của dự án cho người dân và đã được người mua tự chuyển nhượng nhiều lần trong thực tế, trong khi đó tiến độ của các dự án trên không đảm bảo như cam kết với người mua đã gây ra khiếu kiện, gây mất an ninh - trật tự trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Cụ thể, Khu đô thị Bách Đạt có quy mô diện tích 8,17ha với 82 hộ có đất bị ảnh hưởng. Dự án đã được tỉnh Quảng Nam giao đất 1 đợt với diện tích khoảng 5,72ha; diện tích còn lại đang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng.

Khu đô thị 7B mở rộng có quy mô diện tích 19,53ha với 358 hộ có đất bị ảnh hưởng.

Khu đô thị Hera Complex Riverside có quy mô diện tích 18,26ha với 433 hộ gia đình, cá nhân, tập thể có đất bị ảnh hưởng. 

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản