Quảng Nam gia hạn tiến độ thực hiện Dự án nhà ở Khu phố chợ Đông Phú
Linh Đan - 14/05/2024 18:51
 
Quảng Nam yêu cầu Liên danh Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại 591 và Công ty TNHH An Thịnh thực hiện đẩy đủ thủ tục đầu tư tiếp theo của dự án và cam kết tiến độ thực hiện Dự án Khu phố chợ Đông Phú.
Dự án Khu phố chợ Đông Phú
Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu phố chợ Đông Phú, huyện Quế Sơn được tỉnh Quảng Nam thống nhất gia hạn tiến độ.

UBND tỉnh Quảng Nam vừa thống nhất gia hạn tiến độ thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nhà ở Khu phố chợ Đông Phú, thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn đến hết tháng 9/2025 hoàn thành toàn bộ dự án, nghiệm thu, bàn giao đưa dự án vào khai thác sử dụng.

UBND tỉnh Quảng Nam cho rằng, việc gia hạn tiến độ thực hiện này nhằm tạo điều kiện cho chủ đầu tư triển khai các hồ sơ, thủ tục tiếp theo, đầu tư xây dựng hoàn thành toàn bộ dự án, nghiệm thu, đưa vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư hoặc rà soát, điều chỉnh các hồ sơ pháp lý của dự án để đảm bảo điều kiện nghiệm thu, đưa vào sử dụng, kết thúc dự án.

UBND tỉnh yêu cầu Liên danh Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 591 và Công ty TNHH An Thịnh chịu trách nhiệm làm việc với UBND huyện Quế Sơn để rà soát, đánh giá khả năng thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với diện tích còn lại để đề xuất theo một trong các phương án.

Phương án thứ nhất là trường hợp phần diện tích còn lại là hạ tầng khung đô thị, hạ tầng giao thông kết nối thì kiên quyết, áp dụng mọi biện pháp để giải quyết dứt điểm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng,đảm bảo kết nối đồng bộ với hạ tầng chung của khu vực.

Phương án thứ hai là khẩn trương hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để tiếp tục triển khai thi công hoàn thành dự án. Phương án thứ ba là trường hợp không thể tiếp tục giải phóng mặt bằng, không thuộc phạm vi đầu tư hạ tầng khung đô thị, hạ tầng giao thông kết nối thì xem xét, đề xuất điều chỉnh Quy hoạch chi tiết (1/500) theo hướng giữ lại chỉnh trang đô thị hoặc giữ nguyên Quy hoạch chi tiết (1/500), điều chỉnh quy mô dự án, bàn giao phần diện tích còn lại cho địa phương để thực hiện các dự án đầu tư công sau này, phần diện tích đất ở khai thác (nếu có) sẽ được dùng để bố trí tái định cư cho các dự án đầu tư công trên địa bàn.

Theo yêu cầu của UBND tỉnh, Liên danh Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại 591 và Công ty TNHH An Thịnh khẩn trương hoàn thành nghĩa vụ thuế, nghĩa vụ về tài chính theo đúng quy định của pháp luật; phối hợp chặt chẽ với UBND huyện Quế Sơn trong công tác quản lý hiện trạng, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và giải quyết dứt điểm những vướng mắc phát sinh trong công tác giải phóng mặt bằng và thực hiện các thủ tục có liên quan đến đất đai, đầu tư, xây dựng triển khai thi công hoàn thành dự án đảm bảo thời gian điều chỉnh tiến độ; lập tiến độ chi tiết dự án (bao gồm tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng; tiến độ đầu tư xây dựng dự án và kế hoạch bố trí vốn thực hiện) gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Quế Sơn làm cơ sở quản lý tiến độ và triển khai thực hiện dự án theo quy định.

Liên danh 2 doanh nghiệp trên thực hiện đầy đủ thủ tục đầu tư tiếp theo của dự án theo đúng quy định; ký phụ lục cam kết tiến độ; trong đó, phải cam kết thời gian hoàn công tác giải phóng mặt bằng, triển khai thi công xây dựng; báo cáo Sở Xây dựng phối hợp cơ quan liên quan tổ chức nghiệm thu, bàn giao khi dự án hoàn thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ gồm: các công trình dịch vụ, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội,...; đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, cung cấp các dịch vụ thiết yếu gồm cấp điện, cấp nước, thoát nước, thu gom rác thải, trước khi thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật; nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của chủ đầu tư được quy định trong pháp luật về xây dựng, nhà ở, đất đai, kinh doanh bất động sản và các quy định có liên quan của UBND tỉnh; chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật khi để xảy ra sai phạm trong việc đầu tư xây dựng dự án, kinh doanh bất động sản tại dự án.

Đồng thời, UBND tỉnh yêu cầu liên danh 2 doanh nghiệp trên chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về chế độ báo cáo định kỳ hằng tháng, quý, năm về tình hình thực hiện dự án và chế độ báo cáo thuế, thực hiện đúng và đầy đủ các quy định của pháp luật về đất đai, phòng chống cháy nổ, an ninh trật tự, an toàn giao thông, an toàn lao động đã được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cho phép; chấp hành các quy định của chính quyền địa phương.

UBND huyện Quế Sơn có trách nhiệm khẩn trương chỉ đạo các Phòng, đơn vị, địa phương liên quan phối hợp với chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ, giải quyết các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng và đôn đốc chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công đảm bảo theo quy hoạch được duyệt và đảm bảo thời gian tiến độ đã được UBND tỉnh điều chỉnh, phát huy hiệu quả mục tiêu dự án.

“Trường hợp không thể hoàn thành công tác bồi thường giải phóng phần diện tích còn lại; phối hợp, yêu cầu chủ đầu tư rà soát lập hồ sơ, thủ tục đề xuất phương án xử lý theo các phương án tại Kế hoạch số 1892/KH-UBND ngày 19/3/2024 của UBND tỉnh để kết thúc dự án, không để kéo dài”, UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo.

Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm hướng dẫn chủ đầu tư, UBND huyện Quế Sơn thực hiện việc đăng ký kế hoạch sử dụng đất, giao đất và thực hiện các hồ sơ, thủ tục về đất đai theo đúng quy định hiện hành của pháp luật.

Các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, UBND huyện Quế Sơn và các cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm phối hợp, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát Liên danh Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại 591 và Công ty TNHH An Thịnh trong quá trình triển khai thực hiện dự án, đảm bảo tiến độ đã được UBND tỉnh gia hạn.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản