Quảng Nam giữ nguyên mục đích sử dụng khu đất 8,83 ha tại dự án Cát Vàng Chu Lai
Hoàng Anh - 05/08/2022 11:40
 
Do thiếu sót của cơ quan chuyên môn, Quảng Nam sẽ trình Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng khu đất 8,83 ha, Khu du lịch sinh thái biển Cát Vàng Chu Lai.

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam, vừa thông báo kết luận cuộc họp giao ban giữa Chủ tịch và các Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Liên quan đề nghị của Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 47/TTr-KKTCN ngày 21/7/2022, ông Lê Trí Thanh - Chủ tịch UBND tỉnh kết luận: do thiếu sót của các cơ quan chuyên môn trong cập nhật các dự án đã được cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất.

Trong đó, có dự án Khu du lịch sinh thái biển Cát Vàng Chu Lai của Công ty cổ phần Mai Đoàn vào đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai khi tham mưu UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 13/12/2018.

Vì vậy, quy hoạch sử dụng đất khu đất 8,83 ha của dự án Khu du lịch sinh thái biển Cát Vàng Chu Lai không đúng với mục đích sử dụng đất tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Giấy chứng nhận đầu tư dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt.

Quảng Nam thống nhất giữ nguyên mục đích sử dụng đất của khu đất 8,83ha là đất thương mại – dịch vụ.

Đồng thời giao Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh phối hợp với Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh đề nghị Bộ Xây dựng thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ cho phép điều chỉnh cục bộ quy hoạch sử dụng đất khu vực dự án cho phù hợp.

Khu du lịch sinh thái biển Cát Vàng Chu Lai được xây dựng trên địa bàn huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.
Khu du lịch sinh thái biển Cát Vàng Chu Lai được xây dựng trên địa bàn huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Trong tháng 6/2022, ông Trần Văn Tân, Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam đã ký văn bản điều chỉnh dự án Khu du lịch sinh thái biển Cát Vàng Chu Lai

Theo đó, tỉnh Quảng Nam giao Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh làm việc với Công ty cổ phần Mai Đoàn Chu Lai để thống nhất xử lý khu đất 8,83 ha của dự án Khu du lịch sinh thái biển Cát Vàng Chu Lai theo 1 trong 2 phương án.

Phương án 1 là tách riêng thành 1 dự án khu dân cư nông thôn gắn với kết hợp phát triển du lịch để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án đầu tư.

Phương án 2 là chờ điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế mở Chu Lai tại Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 13/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ chuyển khu đất này sang đất thương mại - dịch vụ để thực hiện các thủ tục đầu tư dự án theo Quy hoạch chi tiết 1/500 được duyệt.

Quảng Nam: Điều chỉnh tiến độ lần cuối đối với Dự án Khu đô thị Mỹ Gia
Công ty Phú Gia Thịnh được tỉnh Quảng Nam điều chỉnh tiến độ lần cuối đối với Dự án Khu đô thị Mỹ Gia.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản