Quảng Nam yêu cầu giải trình cụ thể việc chậm trễ của Dự án Cẩm Nam Resort
Hoàng Anh - 23/08/2022 15:50
 
Quảng Nam yêu cầu Công ty TNHH Thủy Long giải trình rất cụ thể việc chậm trễ dự án Cẩm Nam Resort.

Ngày 22/8, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam đã thông báo kết luận của Phó chủ tịch UBND tỉnh, ông Trần Văn Tân tại buổi làm việc với Công ty TNHH Thủy Long liên quan đến dự án Cẩm Nam Resort.

Trong văn bản này, ông Trần Văn Tân yêu cầu UBND thành phố Hội An chịu trách nhiệm phối hợp với Công ty TNHH Thủy Long để rà soát các hồ sơ, thủ tục liên quan, tình hình triển khai thực hiện dự án.

Thành phố Hội An phải báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Thành ủy Hội An về chủ trương cho phép Công ty TNHH Thủy Long được tiếp tục thực hiện dự án sau khi hết thời gian gia hạn tiến độ sử dụng đất tại Quyết định số 949/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của UBND tỉnh để chỉ đạo thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định (kể cả đối với phần diện tích 8.350,12 m2 còn lại). Đồng thời, báo cáo UBND tỉnh và các sở ngành liên quan để theo dõi, chỉ đạo.

Ngoài ra, thực hiện đầy đủ các trình tự, thủ tục về đất đai, đầu tư liên quan đến dự án, trong trường hợp được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất chủ trương cho phép tiếp tục thực hiện.

Tỉnh Quảng Nam giao Sở Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm nghiên cứu nội dung đề nghị của UBND thành phố Hội An, Công ty TNHH Thủy Long để có ý kiến bằng Văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết đối với các nội dung liên quan đến dự án.

Dự án Cẩm Nam Resort được đầu tư trên địa bàn thành phố Hội An.
Dự án Cẩm Nam Resort được đầu tư trên địa bàn thành phố Hội An.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm theo dõi kết quả xử lý của UBND thành phố Hội An, Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp (trường hợp cần thiết thì tổ chức làm việc), báo cáo dự thảo văn bản của Ban cán sự đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến về việc được tiếp tục thực hiện dự án sau khi hết thời gian gia hạn tiến độ sử dụng đất tại Quyết định số 949/QĐ-UBND ngày 19/3/2018 của UBND tỉnh.

Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu Công ty TNHH Thủy Long có bản cam kết giải trình rất cụ thể đối với việc chậm trễ trong triển khai thực hiện dự án.

Yêu cầu có lý do thực sự khách quan, bản cam kết chi tiết thực hiện đến từng tháng; trong đó cam kết tự nguyện trả lại đất không có khiếu kiện, không yêu cầu bồi thường vì không có năng lực thực hiện nếu không triển khai đúng cam kết gửi UBND thành phố Hội An, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đồng thời, Công ty khẩn trương nộp khoản nợ tiền thuê đất và cử lãnh đạo có thẩm quyền thường xuyên phối hợp, làm việc với các cơ quan, đơn vị chức năng để cung cấp các hồ sơ, thủ tục theo quy định.

Theo Sở KH-ĐT tỉnh Quảng Nam, Dự án Cẩm Nam Resort được UBND tỉnh gia hạn tiến độ sử dụng đất 24 tháng kể từ ngày 19/3/2018. Đến thời điểm hiện nay, đã quá thời hạn gia hạn hơn 27 tháng, nhưng Công ty TNHH Thủy Long vẫn chưa hoàn thành các thủ tục liên quan để triển khai thi công.

Quảng Nam kêu gọi đầu tư tiếp 2 dự án khu dân cư
Tỉnh Quảng Nam mời nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký thực hiện hai dự án Khu dân cư, với tổng diện tích hơn 18ha, tổng vốn đầu tư là hơn 380 tỷ...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản