Quảng Nam yêu cầu kiểm điểm tập thể, cá nhân thực hiện Khu dân cư Thống Nhất
Hoàng Anh - 03/02/2023 11:14
 
Thực hiện dự án Khu dân cư Thống Nhất chưa đúng quy định, tỉnh Quảng Nam yêu cầu thị xã Điện Bàn kiểm điểm các tập thể, cá nhân liên quan.

Phó chủ tịch tỉnh Quảng Nam, ông Nguyễn Hồng Quang vừa ký văn bản về quyết toán các chi phí tư vấn đầu tư dự án Khu dân cư Thống Nhất, phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn.

Theo đó, việc UBND thị xã Điện Bàn (trước đây là UBND huyện Điện Bàn) làm chủ đầu tư dự án Khu dân cư Thống Nhất, không trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn nhưng đã tổ chức lựa chọn nhà thầu là chưa tuân thủ theo đúng trình tự thủ tục quy định, tại khoản 1 Điều 6 Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

Tỉnh Quảng Nam yêu cầu UBND thị xã Điện Bàn tổ chức kiểm điểm các tập thể, cá nhân liên quan trong việc quản lý thực hiện dự án chưa đúng quy định.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Nam giao Sở Tài chính chủ trì tổ chức họp với các sở, ngành và thị xã Điện Bàn để thống nhất hướng xử lý quyết toán chi phí tư vấn đầu tư dự án Khu dân cư Thống Nhất. Đồng thời thẩm tra, phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành theo quy định, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh. Trường hợp phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền thì Sở Tài chính báo cáo tham mưu UBND tỉnh trước ngày 15/02/2023 để xem xét chỉ đạo.

Phối cảnh Dự án Khu dân cư Thống Nhất.
Phối cảnh dự án Khu dân cư Thống Nhất.

Trước đó, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam đã có thông báo kết luận của Phó chủ tịch tỉnh, ông Nguyễn Hồng Quang về giải quyết các vướng mắc liên quan đến nghĩa vụ tài chính dự án Khu dân cư Thống Nhất (phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn).

Dự án Khu dân cư Thống Nhất trước đây do Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư, được khởi công trong năm 2006, rồi dừng thực hiện vào năm 2008.

Sau đó, Dự án này được giao UBND huyện Điện Bàn làm chủ đầu tư. Rồi tiếp tục giao Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Thương mại Việt Nam Đà Thành (nay là Công ty Cổ phần Tập đoàn VN Đà Thành) làm chủ đầu tư.

Dự án Khu dân cư Thống Nhất được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt mức thu tiền sử dụng tại Quyết định số 4764/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 và điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định số 1408/QĐ-UBND ngày 26/5/2020. Trong đó, đã khấu trừ khoản chi phí chuyển giao dự án của các chủ đầu tư (cũ) trước khi xác định tiền sử dụng đất còn lại doanh nghiệp phải nộp ngân sách Nhà nước.

Kinh phí đã chuyển trả cho Sở Giao thông vận tải và UBND thị xã Điện Bàn (các chủ đầu tư cũ) là khoản chi phí đầu tư dự án. Do vậy, Công ty Cổ phần Tập đoàn VN Đà Thành có trách nhiệm hoàn trả lại và tính vào chi phí đầu tư dự án…

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản