Nhiều dự án ở Quảng Nam triển khai chậm kéo dài nhiều năm
Nhiệt Băng - 08/02/2023 16:17
 
Nhiều dự án thuộc khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, khu vực ven biển Điện Ngọc - Điện Dương, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam triển khai chậm kéo dài nhiều năm.

Báo cáo đến Thanh tra Chính phủ, UBND thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) cho biết, tính đến giữa tháng 12/2022, trong ranh giới Quy hoạch phân khu Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc có 83 dự án và phần lớn là các dự án đầu tư xây dựng nhà ở (trong đó, các dự án trước năm 2016 chuyển sang là 27 dự án).

Trong giai 2016 - 2021, UBND tỉnh Quảng Nam có chủ trương giải thể và bàn giao Ban Quản lý phát triển Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc về thị xã Điện Bàn quản lý.

Sau khi nhận bàn giao, UBND thị xã Điện Bàn đã tiến hành rà soát quy hoạch và nhận thấy một số tồn tại, vướng mắc như: khớp nối hạ tầng thiếu đồng bộ, ngập úng cục bộ, chưa có hệ thống thu gom xử lý nước thải,... và báo cáo UBND tỉnh đề xuất xin chủ trương điều chỉnh quy hoạch nhằm giải quyết những tồn tại khó khăn vướng mắc tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã thống nhất chủ trương cho phép UBND thị xã Điện Bàn thực hiện điều chỉnh quy hoạch (tại Thông báo số 80/TB-UBND ngày 20/3/2018), cũng như đã phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phân khu Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (tại Quyết định số 1253/QĐ-UBND ngày 26/4/2019),

UBND thị xã Điện Bàn cũng đã phối hợp với các nhà đầu tư thực hiện rà soát sự phù hợp quy hoạch chi tiết (1/500) các dự án với quy hoạch phân khu (1/2000) cũng như kịp thời trình cấp thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch chi tiết (1/500).

Đồng thời, Phòng Quản lý đô thị cũng là đơn vị được UBND thị xã Điện Bàn ủy quyền để tiếp nhận, quản lý tiền ký quỹ bảo đảm thực hiện các dự án đầu tư xây dựng nhà ở tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc. Tính đến giữa tháng 12/2022, Phòng đã tiến hành tiếp nhận ký quỹ đối với 51 dự án, tổng kinh phí tiếp nhận là 97.904.660.000 đồng.

Đối với các dự án ven biển (từ ranh giới phía Tây của Đô thị mới Điện Nam  - Điện Ngọc đến Biển Đông), tính đến giữa tháng 12/2022, từ ranh giới phía Tây của Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc đến Biển Đông có tổng cộng 27 dự án, trong đó có 18 là các dự án du lịch, thương mại - dịch vụ và 9 dự án đầu tư xây dựng nhà ở, tái định cư. Phần lớn các dự án trên đều triển khai thực hiện từ trước năm 2016. Các dự án này thực hiện theo Quy hoạch chung ven biển được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt tại Quyết định số Quyết định 603/QĐ-UBND ngày 20/2/2013; Quyết định 272/QĐ-UBND ngày 19/1/2017, Quyết định số 3386/QĐ-UBND ngày 8/11/2018 về việc cập nhật, bổ sung Quy hoạch chung ven biển từ thị xã Điện Bàn đến thành phố Hội An.

Đối với các dự án còn lại (ngoài Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc và khu vực ven biển), trong giai đoạn 2016 - 2021 có 20 dự án đầu tư xây dựng nhà ở nằm ngoài ranh giới Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (trong đó có 3 dự án triển khai thực hiện trước năm 2016).

Trong thời gian qua, việc đầu tư các dự án khu đô thị, nhà ở, thương mại, dịch vụ đã góp phần hình thành các khu dân cư, khu đô thị có hạ tầng đầy đủ cho người dân xây dựng nhà ở, tạo quỹ nhà ở, đáp ứng nhu cầu của người dân trong và ngoài tỉnh; tạo tiền đề cho phát triển các ngành kinh tế nói riêng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh nói chung.

Bên cạnh việc UBND tỉnh ban hành các quyết định, hướng dẫn một các có hệ thống, rõ ràng về trình tự, thủ tục đầu tư và quy định về quản lý hoạt động đầu tư, UBND thị xã Điện Bàn cũng tích cực phối hợp với các sở, ngành chức năng, tạo điều kiện cho các dự án trên địa bàn tỉnh được triển khai thuận lợi, tuân thủ quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, việc triển khai đầu tư của các dự án hầu như bị chậm do nhiều nguyên nhân, nhưng phần lớn là do chính sách về giải phóng mặt bằng, quản lý đất đai, đầu tư còn chồng chéo. Nhiều dự án thuộc khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, khu vực ven biển Điện Ngọc - Điện Dương triển khai chậm kéo dài nhiều năm làm nảy sinh những bức xúc trong nhân dân về đất đai, nhà ở, đơn thư khiếu nại, khiếu kiện kéo dài, gây khó khăn trong công tác quản lý.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản