Quảng Ngãi: Rà soát quyết định chủ trương đầu tư của các dự án bất động sản
Hoàn Nhân - 24/08/2023 07:46
 
Kiến nghị cho phép bán đất nền mà không xây nhà mặt phố đối dự án khu dân cư, khu đô thị ở khu vực có hạ tầng chưa phát triển, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu rà soát quy định trong quyết định chủ trương đầu tư.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Quảng Ngãi, toàn tỉnh hiện có 112 dự án đầu tư xây dựng khu đô thị, khu dân cư do các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản thực hiện theo quy hoạch được duyệt.

Đến nay, có 25 dự án đã được giao đất hoàn thiện và thi công hoàn thành hạ tầng kỹ thuật; 23 dự án được giao đất một phần, nhà đầu tư đang đầu tư dở dang cơ sở hạ tầng và 64 dự án chưa được giao đất hoặc giao đất tỷ lệ thấp.

Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến kiến nghị của các doanh nghiệp, Sở Xây dựng đề xuất UBND tỉnh Quảng Ngãi cho phép các dự án đã hoàn thiện hạ tầng, thực hiện xong nghĩa vụ tài chính được bán nền mà không xây nhà mặt phố đối với một số dự án khu dân cư, khu đô thị ở khu vực cơ sở hạ tầng chưa phát triển, không nằm trong các khu vực trung tâm, cảnh quan chính trong đô thị và yêu cầu về cảnh quan kiến trúc trong đô thị.

Cho phép chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở đối với 30% diện tích đất ở còn lại trong diện tích đã được giao đất…

Tại cuộc họp nghe và cho ý kiến tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh vào ngày 22/8, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh đã giao Sở Xây dựng rà soát tất cả các quy định ràng buộc trong quyết định chủ trương đầu tư của các dự án; rà soát lại việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính của từng dự án cụ thể để tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết theo quy định.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản