Sàn giao dịch bất động sản phải có diện tích từ 50m2 trở lên
Như Tầm - 05/05/2015 09:44
 
Bộ Xây dựng vừa ban hành Dự thảo Thông tư quy định việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản với 2 điều kiện bắt buộc.
TIN LIÊN QUAN
Ảnh chỉ có tính minh họa
Ảnh chỉ có tính minh họa

Theo đó, điều kiện để thành lập sàn giao dịch bất động sản là phải có ít nhất 2 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

Sàn giao dịch bất động sản là doanh nghiệp hoặc đơn vị thuộc doanh nghiệp sử dụng con dấu của doanh nghiệp để hoạt động. Người đại diện pháp luật của sàn, của doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm về hoạt động của sàn giao dịch bất động sản.

Diện tích sử dụng của sàn giao dịch phải đạt từ 50m2 trở lên và có đủ trang thiết bị phù hợp để hoạt động kinh doanh.

Môi giới bất động sản phải tốt nghiệp THPT trở lên
Đó là một trong các nội dung dự thảo Thông tư Quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản mà Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến.
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản