Trang chủ | Hotline: 0965 946 888
Viglacera bơm mạnh vốn đầu tư khu công nghiệp, tham vọng lãi 1.700 tỷ đồng năm 2022
Hải Yến - 22/04/2022 13:29
 
Đầu tư kinh doanh nhà ở, hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ khu công nghiệp tiếp tục là mảng "xương sống" của Tổng công ty Viglacera trong năm 2022-2023.

Ngày 26/4 tới đây, Tổng công ty Viglacera – CTCP (Mã Ck: VGC) sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Theo tài liệu công bố, trong năm 2022, Viglacera lên kế hoạch doanh thu đạt 15.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.700 tỷ đồng, lần lượt tăng 34% và 10% so với thực hiện năm 2021.

Về phía Công ty mẹ đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 1.200 tỷ đồng, doanh thu đạt 6.500 tỷ đồng lần lượt tăng 4% và 17% so với thực hiện năm 2021, dự kiến chia cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 16%.

Các chỉ tiêu chính Kế hoạch năm 2022 của Tổng công ty CTCP
Các chỉ tiêu chính kế hoạch năm 2022 của Tổng công ty Viglacera - CTCP

Năm 2021, dù gặp khó khăn do đại dịch, nhưng Viglacera đã hoàn thành các chỉ tiêu kinh doanh, với doanh thu hợp nhất 11.194 tỷ đồng, bằng 93% kế hoạch, doanh thu Công ty mẹ đạt 5.559 tỷ đồng, đạt 111% kế hoạch, nhưng lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.541 tỷ đồng, bằng 154% kế hoạch, lợi nhuận Công ty mẹ 1.149 tỷ đồng, đạt 153% kế hoạch.

Theo lãnh đạo doanh nghiệp, sở dĩ lợi nhuận của Công ty mẹ đạt và vượt kế hoạch, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản. Đây là kết quả nổi bật khẳng định hướng đi đúng đắn của Tổng công ty; tạo nguồn lực cần thiết để đầu tư mở rộng, đảm bảo tốc độ tăng trưởng và phát triển bền vững trong các năm tiếp theo.

Đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ khu công nghiệp tiếp tục là mảng "xương sống" của Tổng công ty Viglacera - CTCP trong năm 2022. Trong tổng vốn đầu tư của Công ty mẹ năm 2022 khoảng 3.000 tỷ đồng, trong đó 2.450 tỷ đồng đầu tư cho lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật và dịch vụ khu công nghiệp.

Theo đó, doanh nghiệp đặt kế hoạch chuẩn bị đầu tư và triển khai đầu tư mới khoảng 2.000 ha khu công nghiệp, 200 ha nhà ở trong 2 năm 2022-2023, bên cạnh các dự án đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng.

Cụ thể, Viglacera tiếp tục đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, dịch vụ tại các khu công nghiệp đang triển khai, kế hoạch năm 2022, kinh doanh cho thuê khu công nghiệp khoảng 214 ha.

Triển khai các bước công việc chuẩn bị đầu tư các khu công nghiệp mới: Đông Mai mở rộng (Quảng Ninh, 145 ha); Tiền Hải mở rộng (Thái Bình, 329 ha); Mở rộng Khu công nghiệp Phú Hà (Phú Thọ, 100 ha); Đồng Văn 4 mở rộng (Hà Nam , 300 ha); Khu A Khu công nghiệp Phong Điền (Thừa thiên Huế, 20 ha).

Đối với mảng nhà ở và bất động sản nghỉ dưỡng, Viglacera đầu tư phát triển các khu nhà ở xã hội, nhà ở công nhân đồng bộ với phát triển khu công nghiệp hiện có cũng như đầu tư mới của Tổng công ty với các dự án trọng điểm: Nhà ở công nhân tại Khu công nghiệp Đồng Văn IV (Hà Nam), Phú Hà (Phú Thọ), Đông Mai và Hải Yên (Quảng Ninh); Khu nhà ở xã hội 9,8 ha Yên Phong (Bắc Ninh). Triển khai dự án liên danh Nhà ở xã hội tại Kim Chung - Đông Anh (CT3, CT4 và CT5).

Năm 2022, Viglacera nghiên cứu, chuẩn bị đầu tư phát triển các dự án mới: Nhà ở công nhân/nhà ở xã hội: Khu nhà ở xã hội tại Tiên Dương – Đông Anh (Theo chương trình của UBND thành phố Hà Nội); Khu nhà ở xã hội Khu công nghiệp Phú Hà (Phú Thọ); Khu nhà ở công nhân Khu công nghiệpTiền Hải (Thái Bình); Đồng thời, tiếp tục khảo sát, tìm kiếm phát triển các quỹ đất mới để đầu tư tại các địa phương có điều kiện phù hợp.

Với Dự án Vimariel (tại Cuba), Tổng công ty đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật của khu công nghiệp này theo từng phân đoạn và triển khai các dự án đầu tư nhà xưởng cho thuê tại khu công nghiệp. Triển khai tăng vốn của Công ty ViMariel từ 10 triệu USD lên 19 triệu USD để thực hiện đầu tư Dự án.

Tính đến 31/12/2021, tổng tài sản của Công ty mẹ đạt 14.649 tỷ đồng, tăng 1.021 tỷ đồng so với thời điểm 1/1/2021. Trong đó, vốn chủ sở hữu đạt 6.642 tỷ đồng tăng 393 tỷ đồng so với thời điểm 1/1/2021. 

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/tổng tài sản (ROA) của Công ty mẹ năm 2021 là 6,6%, tăng 1,57 lần so với thực hiện năm 2020; 

Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/vốn chủ sở hữu (ROE) năm2021 là 14,5%, tăng 1,48 lần so với thực hiện năm 2020.

Tổng dư nợ vay đến 31/12/2021 của Công ty mẹ là 166,8 tỷ đồng; của toàn Tổng công ty là 3.189 tỷ đồng.

Viglacera khởi công xây dựng Khu nhà ở công nhân quy mô 2.000 căn hộ
Viglacera đã khởi công xây dựng Dự án khu nhà ở công nhân và chuyên gia, quy mô 2.000 căn hộ tại KCN Yên Phong và Dự án KCN Thuận Thành I (Bắc Ninh).
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản