Bê bết tiến độ dự án nhà ở xã hội tại Lâm Đồng
Linh Đan - 13/04/2024 10:58
 
Nhiều dự án nhà ở xã hội tại Lâm Đồng có tiến độ “rùa bò” vì chậm thẩm định giá đất, chậm xác định phạm vi ranh giới, chậm đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

Ì ạch

Theo Sở Xây dựng Lâm Đồng, tính đến hiện tại, tiến độ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư Dự án nhà ở xã hội Khu quy hoạch 5B - CC5 (phường 3 và 4, TP. Đà Lạt) chậm hơn 80 ngày so với lộ trình đã được UBND tỉnh thống nhất; tiến độ thu hồi đất chậm khoảng 170 ngày.

Đối với Dự án Nhà ở xã hội Kim Đồng (phường 6, TP. Đà Lạt), tiến độ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư chậm khoảng 150 ngày; tiến độ thu hồi đất cũng chậm khoảng 170 ngày.

Tương tự, tiến độ chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà ở xã hội Sào Nam (phường 11, TP. Đà Lạt) chậm gần 130 ngày; tiến độ thu hồi đất của dự án này cũng chậm khoảng 170 ngày.

Không chỉ ì ạch tiến độ, công tác xác định ranh giới, định giá đất tại các dự án nhà ở xã hội tại Lâm Đồng cũng đối diện với nhiều khó khăn, vướng mắc. Theo Báo cáo số 497/BC-QLĐT ngày 15/3/2024 của Phòng Quản lý đô thị TP. Đà Lạt, thì Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất TP. Đà Lạt chưa đủ điều kiện hoạt động tư vấn xác định giá đất theo quy định tại Điều 20, Nghị định số 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về giá đất. Hiện nay, cơ quan tài nguyên và môi trường cũng chưa lựa chọn tổ chức có chức năng tư vấn xác định giá đất theo quy định pháp luật về đấu thầu.

Sở Xây dựng Lâm Đồng đề xuất UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu các quy định hiện hành, tham mưu UBND tỉnh phương thức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội trong trường hợp không lựa chọn được nhà đầu tư sau khi tổ chức đấu thầu rộng rãi.

Báo cáo số 63/BC-STNMT ngày 24/1/2024 của Sở Tài nguyên và Môi trường, liên quan chấp thuận phạm vi ranh giới, diện tích thu hồi đất để thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh, đã nêu rõ: “Theo quy định tại Luật Đất đai và bộ thủ tục hồ sơ do Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh ban hành thì không có quy định phải lập văn bản kèm bản đồ chấp thuận vị trí, ranh giới, diện tích đất để triển khai thực hiện dự án”.

Do đó, đến nay, Dự án Nhà ở xã hội Kim Đồng chưa được UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận phạm vi ranh giới thực hiện dự án. Vì vậy, UBND TP. Đà Lạt chưa có cơ sở ban hành thông báo thu hồi đất, thực hiện các hồ sơ, thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, theo quy định tại khoản 6, Điều 108, Nghị định số 31/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư, trường hợp có từ 2 nhà đầu tư trở lên đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án, thì Chủ tịch UBND tỉnh ra quyết định áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà đầu tư và giao cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh hoặc UBND cấp huyện là bên mời thầu.

Thực hiện quy định trên, sau khi có 3 nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ năng lực, kinh nghiệm thực hiện dự án, UBND tỉnh Lâm Đồng đã áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Nhà ở xã hội Khu quy hoạch 5B - CC5 tại Quyết định số 957/QĐ-UBND ngày 12/35/2023.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm không tham gia dự thầu. Trong khi đó, nhà đầu tư tham gia dự thầu không đáp ứng được yêu cầu của hồ sơ mời thầu. “Vì vậy, dù đã mất nhiều thời gian tổ chức mời thầu, nhưng đến nay vẫn chưa phê duyệt kết quả đấu thầu, chưa lựa chọn được nhà đầu tư”, Sở Xây dựng Lâm Đồng cho hay.

Cần nâng cao vai trò, trách nhiệm

Thực tế, thời gian qua, UBND tỉnh Lâm Đồng liên tục có văn bản đốc thúc tiến độ các dự án nhà ở xã hội. Song, tình hình triển khai trên thực tế vẫn khá chậm, chưa đạt lộ trình đặt ra.

Mới đây nhất, ngày 27/3/2024, UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và UBND TP. Đà Lạt, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc phối hợp thực hiện các hồ sơ, thủ tục (về đầu tư, đất đai, quy hoạch xây dựng…) liên quan đến các dự án nhà ở xã hội trên địa bàn; đồng thời, chủ động hướng dẫn và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc (trong định giá đất, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, thủ tục thu hồi đất, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư…) theo thẩm quyền, để đảm bảo khởi công nhà ở xã hội trên địa bàn TP. Đà Lạt trong năm 2024.

Sở Xây dựng cho biết, đã đề xuất UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND TP. Đà Lạt thực hiện công tác định giá đất, đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng; tham mưu UBND tỉnh xem xét, phê duyệt phạm vi ranh giới thực hiện Dự án Nhà ở xã hội Kim Đồng.

Đối với công tác đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, Sở Xây dựng đề xuất UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu các quy định hiện hành, tham mưu UBND tỉnh phương thức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án nhà ở xã hội trong trường hợp không lựa chọn được nhà đầu tư sau khi tổ chức đấu thầu rộng rãi.

Ông Nguyễn Đình Dũng, Chủ tịch Công ty cổ phần Địa ốc Kim Thi cho biết đã nộp hồ sơ dự thầu Dự án Nhà ở xã hội Khu quy hoạch 5B-CC5, phường 3 và 4, TP. Đà Lạt theo đúng quy định.

“Tuy nhiên, sau nhiều lần làm việc và gửi công văn tới đơn vị mời thầu, nhưng tính đến ngày 4/3, chúng tôi vẫn chưa nhận được văn bản trả lời. Ngày 28/3/2024, một tờ báo đăng tin, đối với dự án trên, nhà thầu tham gia đấu thầu không đáp ứng hồ sơ mời thầu. Chúng tôi là nhà thầu duy nhất tham gia dự thầu dự án trên. Theo chúng tôi nghiên cứu thì hồ sơ dự thầu của chúng tôi hoàn toàn phù hợp với hồ sơ mời thầu. Để đảm bảo quy định của pháp luật, công bằng, minh bạch, khách quan quyền lợi của nhà đầu, chúng tôi đã đề nghị các cơ quan có thẩm quyền tỉnh Lâm Đồng làm rõ hồ sơ dự thầu của chúng tôi không đạt ở điểm nào, tạo cơ hội cho chúng tôi giải trình, làm rõ hồ sơ, tránh trường hợp khiếu kiện sau này”, ông Dũng kiến nghị.

Nguồn tin của phóng viên Báo Đầu tư cho biết, UBND tỉnh đã tiếp nhận kiến nghị này và chuyển Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với UBND TP. Đà Lạt xem xét trả lời.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản