Bình Định chuẩn hóa khu đô thị mới, khu dân cư, khu tái định cư
Linh Đan - 15/05/2023 09:42
 
Binh Định đang xây dựng quy định chuẩn hóa khu đô thị mới, khu dân cư, khu tái định cư trên địa bàn tỉnh.

Sở Xây dựng tỉnh Bình Định vừa trình dự thảo đến UBND tỉnh về việc đăng ký báo cáo thông qua nội dung quy định chuẩn hóa khu đô thị mới, khu dân cư, khu tái định cư trên địa bàn tỉnh.

Tuy nhiên, ôn Phạm Anh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định cho rằng, nội dung quy định chuẩn hóa khu đô thị mới, khu dân cư, khu tái định cư đề xuất còn chung chung, chưa thật sự cụ thể; chưa có đánh giá hiện trạng, kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế trong việc quản lý, đầu tư xây dựng các công trình trong thời gian qua; chưa đề xuất được giải pháp quản lý, xử lý, cải tạo, chuẩn hóa tại các khu vực hiện trạng; chưa quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sau khi quy định được ban hành...

Để dự thảo quy định đạt chất lượng, sát với tình hình thực tế, khả thi, hiệu quả khi tổ chức triển khai thực hiện, Sở Xây dựng chịu trách nhiệm chủ trì, rà soát, bổ sung, hoàn thiện kỹ lưỡng; lấy ý kiến thống nhất của các sở, ngành, địa phương, các hội nghề nghiệp có liên quan; tổng hợp, hoàn thiện dự thảo, báo cáo đề xuất UBND tỉnh, hoàn thành trong tháng 5/2023.

Người đứng đầu UBND tỉnh lưu ý, Sở Xây dựng phải đánh giá cụ thể đặc điểm hiện trạng, các tồn tại, hạn chế trong việc quản lý, đầu tư xây dựng các công trình của từng địa bàn; bổ sung, quy định đầy đủ các loại công trình từ đường giao thông, vỉa hè, cây xanh đến mật độ xây dựng công trình, hình thức kiến trúc, chiều cao công trình, chiều cao các tầng, màu sắc bên ngoài các công trình..., phù hợp với đặc điểm, điều kiện tự nhiên, văn hóa của từng vùng, miền của địa phương.

“Nội dung quy định, giải pháp thực hiện phải đảm bảo khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế, dễ áp dụng; tập trung vào giải pháp khắc phục các tồn tại, hạn chế tại các khu vực hiện trạng; xác định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc quản lý, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc thực hiện và các nội dung khác có liên quan”, UBND tỉnh Bình Định yêu cầu.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản