Cải tạo chung cư: Một nhà hỏng, phá dỡ cả khối
- 27/02/2015 08:05
 
TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
TP.HCM mời doanh nghiệp xây dựng chung cư
Cải tạo B7B-B7C Giảng Võ: Dân chưa gật, doanh nghiệp đã xông vào!
Thêm 2 chủ đầu tư tham gia cải tạo chung cư cũ Thành Công
Hết hạn sử dụng, nhà chung cư được xử lý thế nào?
Cải tạo chung cư cũ
Bộ Xây dựng vừa có dự thảo Nghị định quy định về cải tạo, xây mới nhà chung cư cũ. Ảnh: Hà Quang

Cụ thể, khoản 3, Điều 5, Chương II, dự thảo Nghị định hướng dẫn trình tự, thủ tục khi thực hiện dự án phá dỡ để xây dựng lại nhà chung cư quy định:

"Trường hợp khu chung cư có ít nhất 01 khối nhà thuộc diện phải phá dỡ theo văn bản thông báo của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, đồng thời có cả khối chung cư bị hư hỏng nhưng chưa thuộc diện phải phá dỡ mà khu chung cư đó đã có quy hoạch xây dựng lại toàn bộ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì tất cả các khối nhà này đều thuộc diện phải phá dỡ để xây dựng lại đồng bộ theo quy hoạch trong kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt".

Trình tự phá dỡ, xây mới nhà chung cư cũ được thực hiện theo các bước: Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của địa phương tổ chức điều tra, khảo sát tình hình thực trạng nhà chung cư hết niên hạn sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng, chung cư có dấu hiệu bị hư hỏng nặng trên phạm vi địa bàn và tổ chức kiểm định chất lượng công trình các nhà chung cư này.

Việc tổ chức kiểm định chất lượng công trình nhà chung cư thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng (Bộ Xây dựng sẽ hướng dẫn chi tiết kèm theo Nghị định).

Đối với trường hợp nhà chung cư thuộc diện thực sự bị hư hỏng nặng thì Sở Xây dựng ban hành văn bản kết luận và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thông báo bằng văn bản cho chủ sở hữu chung cư đó biết về kết quả kiểm định. Văn bản thông báo kết luận kết quả kiểm định phải được công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng và phải được đăng tải ít nhất 01 lần trên báo cơ quan ngôn luận của địa phương nơi có nhà chung cư đó.

Sau khi tổ chức kiểm định chất lượng nhà chung cư, Sở Xây dựng có trách nhiệm lập kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên phạm vi địa bàn trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Cổng thông tin điện tử của Sở Xây dựng và thông báo đến khu dân cư, Ủy ban nhân dân xã, phường nơi có nhà chung cư.

Kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư của địa phương có thể được lập và phê duyệt riêng hoặc được xác định trong kế hoạch phát triển nhà ở của địa phương.

Sau khi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt và công bố kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, các chủ sở hữu nhà chung cư thuộc diện phải phá dỡ để xây dựng lại nhà chung cư có trách nhiệm lựa chọn doanh nghiệp kinh doanh bất động sản tham gia đầu tư vốn hoặc góp vốn để thực hiện dự án.

Trường hợp nhà chung cư hư hỏng nặng phải phá dỡ thì sau thời gian tối đa 12 tháng, kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công bố công khai kế hoạch cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, nếu các chủ sở hữu không thực hiện việc lựa chọn doanh nghiệp bất động sản làm chủ đầu tư dự án thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm cưỡng chế để phá dỡ và trực tiếp đầu tư xây dựng lại nhà chung cư theo hình thức quy định tại khoản 2 Điều 113 của Luật Nhà ở.

Trường hợp nhà chung cư nguy hiểm thì sau thời hạn tối đa 06 tháng, kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức di dời khẩn cấp để phá dỡ, nếu các chủ sở hữu không thực hiện việc lựa chọn doanh nghiệp bất động sản làm chủ đầu tư dự án thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm trực tiếp đầu tư xây dựng lại nhà chung cư theo hình thức quy định tại khoản 2 Điều 113 của Luật Nhà ở.

Xem chi tiết dự thảo Nghị định việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư tại đây.

Cải tạo chung cư: Một nhà hỏng, phá dỡ cả khối

Quang Hưng

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản