Đà Nẵng chấn chỉnh hoạt động các chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
Hoàng Anh - 26/08/2021 14:31
 
Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng chấn chỉnh và xử lý trách nhiệm người đứng đầu, tập thể và các cá nhân liên quan đến những vi phạm tại 6 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai.
TIN LIÊN QUAN

Ngày 26/8, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Đà Nẵng, ông Tô Văn Hùng cho biết, thực hiện Quyết định của Sở về “Thanh tra việc quản lý, chấp hành pháp luật, giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai năm 2019-2020 đối với 6 Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại quận, huyện, thành phố Đà Nẵng” (trừ Chi nhánh Sơn Trà đã có kết luận), Sở Tài nguyên và môi trường đã tổ chức thanh tra trực tiếp tại đơn vị và đã ban hành các Kết luận thanh tra.

Theo đó, Kết luận thanh tra đã làm rõ việc quản lý, chấp hành pháp luật trong việc giải quyết các thủ tục như chuyển quyền, tách thửa, cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong lĩnh vực đất đai của các Chi nhánh.

Từ đó, ghi nhận các mặt tích cực trong việc thực hiện các thủ tục hành chính. Bên cạnh đó cũng làm rõ những nội dung còn tồn tại, hạn chế, vi phạm, tập trung như Tổ chức bộ máy, nhân sự, quy chế hoạt động; Công tác quản lý, lưu trữ hồ sơ; Quy trình tiếp nhận, luân chuyển, trả kết quả thủ tục hành chính; Công tác phối hợp với địa phương.

Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng sẽ chấn chỉnh hoạt động các chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
Sở Tài nguyên và Môi trường Đà Nẵng sẽ chấn chỉnh hoạt động các chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Theo Kết luận thanh tra, việc tổ chức các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ tại các Chi nhánh có một số quy trình chưa có sự thống nhất; công tác bảo quản, lưu trữ hồ sơ, công tác hành chính tại đơn vị còn nhiều hạn chế, thiếu sót cả về quy trình lẫn các điều kiện đảm bảo về cơ sở vật chất; công tác văn thư, lưu trữ, quản lý hồ sơ công việc còn nhiều bất cập. Ngoài ra quy trình tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ, trả kết quả các thủ tục hành chính chưa đảm bảo quy định; công tác phối hợp giữa các Chi nhánh với các cơ quan chuyên môn của quận, huyện còn thiếu sự phối hợp, nhiều hồ sơ trả trễ hạn do không nhận được phản hồi của các cơ quan chuyên môn đúng thời hạn quy định.

Ông Tô Văn Hùng cho biết đã yêu cầu Văn phòng Đăng ký đất đai thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện các Kết luận; đồng thời xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu, Ban Giám đốc, tập thể và các cá nhân có liên quan; sắp xếp, kiện toàn, cơ cấu lại tổ chức, mô hình hoạt động và nhân sự tại các Chi nhánh.

Đối với các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai tại quận, huyện yêu cầu khẩn trương rà soát, khắc phục các tồn tại, hạn chế và tổ chức thực hiện theo đúng quy định. Chấn chỉnh, quán triệt lề lối, tác phong, giờ giấc làm việc. Xử lý nghiêm cán bộ nếu có sai phạm, thiếu trách nhiệm trong việc thực thi công vụ. Đề nghị UBND các quận, huyện thường xuyên chỉ đạo các phòng chuyên môn, UBND các xã, phường tăng cường vai trò, trách nhiệm xử lý, phối hợp, trả lời kịp thời các nội dung khi được lấy ý kiến để phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, bảo đảm thời gian theo quy chế phối hợp đã được UBND thành phố phê duyệt. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, đảm bảo điều kiện làm việc cho các Chi nhánh Văn phòng đăng ký, nâng cấp hệ thống kho lưu trữ đảm bảo các quy chuẩn lưu trữ hồ sơ đất đai.

Dự án Monarchy Đà Nẵng: Liệu có cố tình hợp thức hoá chủ trương đầu tư?
Dự án được đầu tư trước khi Luật Đầu tư mới có hiệu lực, nên không có cơ sở để tiếp tục thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản