Đặt mua báo in| Ngày 26 tháng 09 năm 2022, 20:36:22
Dự án Monarchy Đà Nẵng: Liệu có cố tình hợp thức hoá chủ trương đầu tư?
Hà Minh - 24/08/2021 07:49
 
Dự án được đầu tư trước khi Luật Đầu tư mới có hiệu lực, nên không có cơ sở để tiếp tục thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án Monarchy Block B?

Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng tiếp tục có báo cáo về phương án xử lý những sai phạm tại dự án Monarchy (Block B) lên lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng. Dự án Khu phức hợp Monarchy do Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

Theo báo cáo số 5773/SXD-TTS, trong các nội dung liên quan mà Sở Xây dựng đề cập, về nghĩa vụ tài chính, ngày 6/7/2021, chủ đầu tư đã nộp ngân sách nhà nước số tiền 106.400.450.000  theo Kết luận số 2852/KL-TTCP ngày 02/11/2012 của Thanh tra Chính (số tiền chênh lệch do giá đất UBND thành phố phê duyệt thấp hơn giá đất do Hội đồng Thẩm định giá đất thành phố báo cáo).

Dự án Monarchy có đang được hợp thức hoá những sai phạm?
Dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng Monarchy Bock - B.

Hiện nay, việc xác định nghĩa vụ tài chính phát sinh do điều chỉnh quy hoạch đang được Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất gộp quy hoạch điều chỉnh năm 2016 (theo Quyết định số 2514/QĐUBND ngày 25/4/2016 của UBND thành phố Đà Nẵng) vào quy hoạch điều chỉnh năm 2017 (theo Quyết định số 5579/QĐUBND ngày 06/10/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng) để làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính phát sinh (nếu có) tại thời điểm năm 2017.

Đặc biệt, về thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư Đối với dự án này, theo Sở Xây dựng Đà Nẵng, quy định phải thực hiện thủ tục lựa chọn nhà đầu tư, chấp thuận chủ trương theo một trong hai Luật đó là pháp luật về đầu tư và pháp luật về nhà ở. Tuy nhiên, trước thời điểm thực hiện các thủ tục về đầu tư xây dựng, chủ đầu tư không thực hiện thủ tục này, dù từ năm 2020, Sở Xây dựng đã có Công văn số 473/SXD-QLN ngày 20/01/2020 đề nghị chủ đầu tư thực hiện các nghĩa vụ tài chính có liên quan theo đúng quy định trước khi Sở Xây dựng thẩm định và trình UBND thành phố thực hiện chủ trương Chấp thuận đầu tư theo quy định.

“Từ đó đến nay, Sở Xây dựng chưa nhận được phản hồi từ chủ đầu tư dự án”, nội dung báo cáo nêu rõ.

Việc chậm trễ hay cố tình để “trượt” Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 để đến ngày 01/01/2021, Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 có hiệu lực thi hành quy định thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị đã bãi bỏ thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án theo Luật Nhà ở quy định tại tại điểm d khoản 1 Điều 75 Luật Đầu tư số 61/2020/QH14? Và như vậy, theo Luật mới, dự án này hiện nay không thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư theo Luật Nhà ở năm 2014.

Tuy nhiên, theo Sở Xây dựng, mặc dù chủ đầu tư đã nộp hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư tại Sở Xây dựng từ năm 2018 (trước ngày 01/01/2021) và theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 115 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021, thì thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư trong giai đoạn chuyển tiếp áp dụng Luật Đầu tư năm 2020 đối với dự án chưa được triển khai dự án đầu tư.

“Việc chấp thuận chủ trương đầu tư vẫn phải đảm bảo nguyên tắc (việc chấp thuận chủ trương đầu tư phải được thực hiện trước khi nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư). Trong khi đó, Dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng Monarchy (Block B) đã được triển khai dự án đầu tư từ năm 2017, đến nay đã cơ bản hoàn thành. Từ cơ sở phân tích nêu trên, xét thấy không có cơ sở để tiếp tục thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án này.

Ngoài ra, theo ý kiến Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 3014/STNMT-CCQLĐĐ ngày 23/7/2021, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền trên đất tại dự án này không quy định phải có Giấy chứng nhận đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư”, Sở Xây dựng khẳng định.

Vì vậy, Sở Xây dựng đề xuất phương Thành phố yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện thủ tục liên quan đến nghiệm thu hệ thống PCCC, môi trường, chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng để đảm bảo điều kiện đưa công trình vào khai thác sử dụng tuân thủ theo quy định tại Khoản 3 Điều 23 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ, đồng thời chủ đầu tư phải hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ tài chính với nhà nước.

Khi chủ đầu hoàn thành các yêu cầu nêu trên, dự án sẽ thuộc loại hình bất động sản có sẵn, việc kinh doanh bất động sản áp dụng theo quy định tại Điều 9 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 (không có quy định về thông báo của cơ quan chức năng về nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán).

Việc thực hiện các nội dung theo phương án này thì công trình sẽ được đưa vào khai thác sử dụng đảm bảo điều kiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 23 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ. Việc kinh doanh bất động sản sẽ tuân thủ theo quy định tại Điều 9 Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014.

Dự án Khu phức hợp nghỉ dưỡng Monarchy Bock - B gồm 34 tầng (01 tầng hầm và 33 tầng công trình). Tổng số lượng nhà (căn hộ): 800 căn, trong đó có 19 shophouse và 781 căn hộ. Công trình cơ bản đã xây dựng xong và đã bàn giao một số căn hộ cho khách hàng vào ở nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng.

Đà Nẵng: Mỏi tay xử phạt chủ đầu tư Dự án Monarchy
Qua 5 lần xử phạt, tổng số tiền mà chủ đầu tư dự án Monarchy phải nộp là 907 triệu đồng. Vậy nhưng, đây không phải là số tiền khắc phục,...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư