Đến năm 2025, tên gọi thành phố Huế hay thành phố Thừa Thiên Huế?
Thái Hòa - 12/07/2023 14:52
 
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đề xuất điều chỉnh một số phương án Quy hoạch đến năm 2030, tầm nhìn 2065 để phù hợp với thực tiễn.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế vừa chỉ đạo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về việc hoàn thiện Quy hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn 2065, trong đó nhấn mạnh đề án đưa Thừa Thiên Huế lên thành phố trực thuộc Trung ương.

Đề án đề xuất hai phương án cho tên gọi khi Thừa Thiên Huế trực thuộc Trung ương vào năm 2025, gồm thành phố Huế và thành phố Thừa Thiên Huế.

Thừa Thiên Huế đang ra sức đồng lòng quyết tâm đưa tỉnh lên TP trực thuộc Trung ương vào 2030
Thừa Thiên Huế đang ra sức đồng lòng quyết tâm đưa tỉnh lên Thành Phố trực thuộc Trung ương vào 2025.

Theo quy hoạch, Thừa Thiên Huế sẽ có các đơn vị hành chính gồm quận Thừa Thiên, quận Thuận Hóa, quận Ngự Bình, quận Phú Xuân, quận Thuận Hóa, quận Hương Giang, thị xã Phong Điền, Thị xã Hương Thủy, Thị xã Hương Trà, , huyện Phú Lộc, huyện Phú Vang, huyện Quảng Điền, huyện A Lưới.

Liên quan đến việc sắp xếp các đơn vị hành chính, Đề án đưa ra hai phương án. Phương án thứ nhất 2 quận, 3 thị xã và 4 huyện. Trong đó, TP. Huế, nhập xã Hương Thọ và phường Hương Hồ thành 1 phường mới. Nhập xã Hải Dương và phường Thuận An thành 1 phường mới.

Sau khi sắp xếp, thành lập phường, thành phố Huế có 32 phường, chia thành 2 quận: Quận phía Bắc gồm 13 phường, diện tích 127,06 km2, dân số 232.865 người; Quận phía Nam gồm 19 phường, diện tích 139,41 km2, dân số 320.853 người.

Liên quan đến thành lập thị xã Phong Điền theo chủ trương, sắp xếp, nhập các xã, thành lập phường từ 16 đơn vị hành chính (gồm 15 xã và 1 thị trấn) thành 12 đơn vị. Thành lập thị xã Phong Điền trên cơ sở địa giới hành chính của huyện Phong Điền gồm 6 phường và 6 xã; diện tích 945,66 km2, dân số 120.902 người.

Đối với thị xã Hương Thủy, nhập xã Phú Sơn vào phường Phú Bài,  nhập xã Thủy Tân vào phường Thủy Lương. Thành lập phường Thủy Thanh trên cơ sở địa giới hành chính xã Thủy Thanh. Thành lập phường Thủy Phù trên cơ sở địa giới hành chính xã Thủy Phù. Thị xã Hương Thủy gồm 7 phường và 1 xã; diện tích 427,48 km2, dân số 107.585 người.

Thị xã Hương Trà thành lập phường Hương Toàn trên cơ sở địa giới hành chính xã Hương Toàn. Thị xã Hương Trà gồm 5 phường và 4 xã; diện tích 392,57 km2, dân số 79.351 người.

Đề án cũng đề xuất nhập huyện Nam Đông (gồm 9 xã và 1 thị trấn) và huyện Phú Lộc (15 xã và 2 thị trấn) thành 1 huyện mới (gồm 3 thị trấn và 24 xã). Diện tích 1.368,23 km2; Dân số 214.310 người.

Giữ nguyên trạng 3 đơn vị hành chính cấp huyện gồm Huyện Quảng Điền (gồm 10 xã và 1 thị trấn); A Lưới (gồm 17 xã và 1 thị trấn), Phú Vang (gồm 13 xã và 1 thị trấn).

Như vậy, theo phương án 1, số đơn vị hành chính cấp xã là 131 đơn vị (gồm 73 xã, 51 phường, 7 thị trấn) và điểm đánh giá phân loại đô thị loại I đạt khoảng 83 điểm.

Phương án 2 đề xuất 3 quận, 2 thị xã và 4 huyện. Theo đó, đề án đề xuất điều chỉnh nguyên trạng địa giới hành chính xã Dương Hòa từ thị xã Hương Thủy về thị xã Hương Trà và thành lập quận Hương Thủy gồm 7 phường. Với phương án 2, số đơn vị hành chính cấp xã là 131 đơn vị như phương án 1 và điểm đánh giá phân loại đô thị loại I đạt khoảng 80,5  điểm.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản