Giá đất Đà Nẵng 2017 cao nhất gần 76 triệu đồng/m2
Duy Hoàng - 11/01/2017 16:45
 
UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn thành phố, áp dụng cho năm 2017.
Giá đất ở Đà Nẵng cao nhất tới 75.900.000 đồng/m2
Giá đất ở Đà Nẵng cao nhất tới 75.900.000 đồng/m2

Theo đó, đối với đất ở tại đô thị giá đất được quy định cụ thể đối với từng vị trí (vị trí 1 đến vị trí 5) của từng tuyến đường, trong đó giá tối thiểu là 400.000 đồng/m2, giá tối đa là 75.900.000 đồng/m2 (trừ 2 đoạn đường phố của đường Bạch Đằng với đơn giá đất ở là 96.140.000 đồng/m2). Đất ở tại nông thôn có giá tối thiểu là:140.000 đồng/m2, tối đa là 3.100.000 đồng/m2.

Đối với đất nông nghiệp (đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản và đất rừng sản xuất) thì giữ nguyên giá đất từ năm 2014, tại Quyết định số 50/2014/QĐ-UBND.

Giá đất này được sử dụng làm căn cứ tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của hộ gia đình, cá nhân đối với phần diện tích trong hạn mức; cho phép chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở đối với phần diện tích trong hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân; Tính thuế sử dụng đất; Tính phí và lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai; Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý và sử dụng đất đai; Tính giá trị quyền sử dụng đất để trả cho người tự nguyện trả lại đất cho Nhà nước đối với trường hợp đất trả lại là đất Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất có thu tiền sử dụng đất, đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản