Hà Nội quyết “khai tử” lò gạch đất sét nung sử dụng công nghệ lạc hậu
UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Công văn số 4509/UBND-ĐT, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã thực hiện lộ trình chấm dứt hoạt động của các lò gạch đất sét nung sử dụng công nghệ lạc hậu và thực hiện các dự án sản xuất gạch đất sét nung.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Theo đó, UBND Thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, đôn đốc tổ chức thực hiện theo quy định, thường xuyên, định kỳ báo cáo UBND Thành phố kết quả thực hiện; kịp thời đề xuất những nội dung vượt quá thẩm quyền.

Trên cơ sở quy hoạch vật liệu xây dựng của Thành phố đã được phê duyệt, kiểm tra, rà soát đề xuất, báo cáo UBND Thành phố thực hiện chỉ đạo của Chính phủ.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản