Hà Nội thúc tiến độ phát triển 5 huyện thành quận vào năm 2025
Hạnh Nguyên - 03/09/2021 16:21
 
UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu khẩn trương thực hiện đề án xây dựng 5 huyện Hoài Đức, Đông Anh, Thanh Trì, Gia Lâm và Đan Phượng trở thành quận vào năm 2025.
 Đan Phượng là một trong 5 huyện của Thành phố Hà Nội sẽ trở thành quận vào năm 2025.

Trong văn bản về việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9 và các tháng cuối năm 2021, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã giao các cấp, ngành liên quan báo cáo Ban Chỉ đạo tiến độ triển khai, những khó khăn vướng mắc trong quá trình đầu tư xây dựng, phát triển 5 huyện thành quận, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp chung, báo cáo UBND Thành phố.

Đồng thời, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp ý kiến của các thành viên kiến nghị, đề xuất Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo (nếu có), báo cáo Ban chỉ đạo trong tháng 9.

Trước đó, UBND TP.Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 202/KH-UBND thực hiện chỉ đạo của Thành uỷ về “Chỉnh trang đô thị, phát triển đô thị và kinh tế đô thị Thành phố Hà Nội giai đoạn 2021 - 2025”.

Trong đó, các huyện Hoài Đức, Đông Anh, Thanh Trì, Gia Lâm, Đan Phượng chủ trì, phối hợp cập nhật kết quả thực hiện của Ban chỉ đạo xây dựng, phát triển 5 huyện thành quận của Thành phố, về kết quả thực hiện đề án đầu tư xây dựng huyện thành quận đến năm 2025 đối với 5 huyện này.

UBND quận Nam Từ Liêm, UBND các huyện Đông Anh và Đan Phượng triển khai đầu tư xây dựng 2 - 3 khu đô thị mới theo định hướng đô thị thông minh.

UBND các huyện Hoài Đức, Đông Anh, Thanh Trì, Gia Lâm, Đan Phượng chủ trì đầu tư xây dựng 20 tuyến đường giao thông hạ tầng khung tại các huyện thuộc đề án trở thành quận.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản