[Infographic] Điều kiện nhà ở của hộ dân cư Việt Nam đã được cải thiện rõ rệt
ĐT (Theo TTXVN) - 14/07/2019 19:17
 
10 năm qua, điều kiện nhà ở của hộ dân cư đã được cải thiện rõ rệt, đặc biệt ở khu vực thành thị. Hầu hết hộ dân cư đều có nhà ở và chủ yếu sống trong các loại nhà kiên cố và bán kiên cố.
[Infographic] Dân số Việt Nam vượt 96 triệu người
Theo kết quả sơ bộ cuộc Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, ở thời điểm 0 giờ ngày 1/4/2019, dân số Việt Nam là 96.208.984 người. Với kết...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản