Lâm Đồng: Nhiều dự án chậm đưa vào sử dụng, chờ cơ hội sang nhượng
Linh Đan - 12/09/2022 07:07
 
Tại Lâm Đồng vẫn còn tình trạng thất thu, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, khoáng sản, bất động sản.

UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, 8 tháng đầu năm 2022, thu ngân sách tuy đạt và vượt tiến độ đề ra nhưng vẫn còn tình trạng thất thu, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ, khoáng sản, bất động sản… nhưng chưa có giải pháp quyết liệt để khắc phục. Mặt khác, công tác thẩm định giá đất phục vụ thu ngân sách nhà nước còn nhiều lúng túng, không kịp thời.

Đặc biệt, theo UBND tỉnh Lâm Đồng, công tác quản lý đất đai, tài sản công thiếu chặt chẽ; tình trạng giao đất, cho thuê đất, tài sản công không đúng đối tượng; nhiều dự án đầu tư nhà nước đã giao đất, cho thuê đất nhưng chậm đưa vào sử dụng, chờ cơ hội sang nhượng.

Nhiều cơ sở nhà, đất đang để hoang hóa hoặc đã hết thời hạn cho thuê (như Khách sạn Golf 3, Nhà hàng Thủy Tạ…) nhưng chưa kịp thời xây dựng phương án quản lý, sử dụng, đấu giá, gây lãng phí nguồn lực đất đai, tài sản công.

Trước thực tế trên, ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan tăng cường kỷ luật, kỹ cương, chống thất thu và nợ đọng thuế; quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản công…

Cụ thể, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố rà soát, kiểm tra, đôn đốc thu tiền thuê đất các dự án đã được cho thuê đất; xác định giá thuê đất đối với các dự án đã hết chu kỳ ổn định đơn giá thuê đất, nhằm thu đúng, đầy đủ, kịp thời số tiền phải nộp ngân sách nhà nước.

Sở Tài chính có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương khẩn trương báo cáo kết quả rà soát và đề xuất phương án quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh và các cơ sở nhà, đất đã hết thời hạn cho thuê (Khách sạn Golf 3, Nhà hàng Thủy Tạ…), báo cáo UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy xem xét trước ngày 15/9/2022; đồng thời, xây dựng kế hoạch, lộ trình và thực hiện đầy đủ các thủ tục để triển khai, tổ chức thực hiện việc bán đấu giá các cơ sở nhà, đất trên địa bàn tỉnh ngay sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy có ý kiến.

Lâm Đồng chấn chỉnh hạn chế về giao đất, cho thuê đất
Một số địa phương ở Lâm Đồng, công tác quản lý đất đai còn hạn chế, bất cập như giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản