Long An được chuyển 36 ha đất trồng lúa để thực hiện dự án Hoa viên Phước Đông
Trúc Giang - 16/09/2021 20:30
 
Ngày 15/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành đã ký Văn bản số 1171/TTg-NN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Long An.
Một góc thành phố Tân An, tỉnh Long An. Nguồn: Báo Long An online

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận UBND tỉnh Long An quyết định chuyển mục đích sử dụng 36 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp như ý kiến thẩm định và nội dung trình của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 5139/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 20/8/2021 về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án Hoa viên Phước Đông trên địa bàn huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Long An chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa và các pháp luật khác có liên quan; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước Thủ tướng Chính phủ về quyết định thực hiện dự án và việc tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật đất đai; thực hiện việc giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật, thực hiện dự án bảo đảm đúng thẩm quyền, thực hiện đúng và đủ quy định của pháp luật đất đai cũng như quy định của pháp luật khác liên quan và ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu tại Công văn trên.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường theo dõi, giám sát và hướng dẫn thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo quy định của pháp luật.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản