Quảng Nam điều chỉnh tiến độ 2 dự án tại Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc
Hoàng Anh - 31/03/2022 17:19
 
Hai dự án đô thị được điều chỉnh tiến độ, sau khi tỉnh Quảng Nam chỉ đạo phân loại các dự án tại KĐT mới Điện Nam - Điện Ngọc.

Ngày 31/3, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam đã thông báo Kết luận cuộc họp giao ban giữa Chủ tịch và các Phó chủ tịch tỉnh.

Trong Kết luận này, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam thống nhất điều chỉnh tiến độ dự án Khu đô thị SBC miền Trung, do Công ty TNHH Thương mại Đầu tư và Xây dựng tổng hợp SBC làm chủ đầu tư và  dự án Khu đô thị Ngân Câu do Công ty cổ phần Vinaconex 25 làm chủ đầu tư.

Theo đó, Dự án Khu đô thị SBC miền Trung được điều chỉnh tiến độ đến hết tháng 9/2022; Dự án Khu đô thị Ngân Câu đến hết tháng 12/2023.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, 2 dự án này đang triển khai bình thường, tuy có vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng nhưng khả năng giải phóng mặt bằng diện tích còn lại cao, cộng đồng dân cư ủng hộ trong công tác giải phóng mặt bằng, nhà đầu tư đảm bảo năng lực thực hiện các dự án.

Tỉnh Quảng Nam, yêu cầu các chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với UBND thị xã Điện Bàn trong công tác giải phóng mặt bằng diện tích đất còn lại của dự án; thực hiện đầy đủ thủ tục theo quy định và triển khai thực hiện dự án theo đúng tiến độ được điều chỉnh.

Trước đó, để giải quyết các vướng mắc triển khai các dự án tại KĐT mới Điện Nam – Điện Ngọc, Chủ tịch tỉnh Quảng Nam đã yêu cầu Thị xã Điện Bàn phân loại các dự án thành 3 nhóm.

Tỉnh Quảng Nam phân loại các nhóm Dự án tại KĐT Điện Nam - Điện Ngọc.
Tỉnh Quảng Nam phân loại các nhóm dự án tại KĐT Điện Nam - Điện Ngọc.

Theo đó, nhóm 1 là dự án đang triển khai nhưng gặp vướng mắc giải phóng mặt bằng kéo dài với diện tích nhỏ so với diện tích dự án, không có tính khả thi trong tiếp 9 tục thực hiện giải phóng mặt bằng thì thị xã Điện Bàn kiểm tra, làm việc với nhà đầu tư để đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh hợp lý quy hoạch chi tiết, giảm quy mô dự án.

Nhóm 2 là dự án đang triển khai bình thường, tuy bị vướng mắc trong giải phóng mặt bằng nhưng khả năng giải phóng mặt bằng còn lại cao, cộng đồng dân cư ủng hộ trong công tác giải phóng mặt bằng và nhà đầu tư đảm bảo năng lực thực hiện  thì  đồng ý cho điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án theo quy định.

Nhóm 3 là dự án mới hoàn thành thủ tục đầu tư, chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý về đất đai, giải phóng mặt bằng để đầu tư xây dựng hoặc dự án gặp vướng mắc giải phóng mặt bằng với diện tích lớn so với diện tích dự án và khả năng giải phóng mặt bằng không khả thi.

Với nhóm 3, tỉnh Quảng Nam yêu cầu Thị xã Điện Bàn thống kê, đánh giá năng lực của nhà đầu tư; trường hợp nhà đầu tư không có khả năng thực hiện thì đề xuất thu hồi, chuyển sang mục đích công cộng, trồng cây xanh hoặc các tiện ích xã hội khác.

Tỉnh Quảng Nam lưu ý, thị xã Điện Bàn khẩn trương báo cáo sớm các dự án thuộc nhóm 2 để UBND tỉnh xem xét, giải quyết việc điều chỉnh tiến độ, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư hoàn thành sớm dự án.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản