Quảng Nam gia hạn thời gian bồi thường, hỗ trợ Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An
Linh Đan - 30/08/2021 16:21
 
Tỉnh Quảng Nam yêu cầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và lập thủ tục thanh, quyết toán chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng của Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An.
Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, Quảng Nam. Ảnh: Hoàng Anh
Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, Quảng Nam. Ảnh: Hoàng Anh

UBND tỉnh Quảng Nam vừa thống nhất chủ trương cho phép Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An ký bổ sung gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An đã ký với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam, cho đến khi hoàn thành công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án, với điều kiện chỉ thực hiện trong phạm vi khu vực đã được xác định trong hợp đồng đã ký trước đây (không được bổ sung tăng thêm diện tích).

Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An và Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam chịu trách nhiệm phối hợp với UBND các huyện liên quan lập đầy đủ hồ sơ, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và lập thủ tục thanh, quyết toán chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án theo đúng quy định của pháp luật.

UBND các huyện: Duy Xuyên, Thăng Bình phối hợp, giải quyết các thủ tục liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thẩm định, phê duyệt hồ sơ quyết toán chi phí thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án theo thẩm quyền.

Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính và các ngành chức năng liên quan hướng dẫn đơn vị thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng của dự án và UBND các huyện liên quan thực hiện hồ sơ, thủ tục đảm bảo đúng quy định; kiểm tra, tham mưu UBND tỉnh giải quyết kịp thời các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện theo thẩm quyền.

Vừa qua, ngày 23/8/2021, sau khi xem xét đề nghị của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam tại Báo cáo số 31/BC-Cty ngày 16/8/2021 về việc giải quyết các tồn tại liên quan đến cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình đã có Quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và phương án bố trí tái định cư tại các khu tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, ngày 23/8/2021, UBND tỉnh Quảng Nam đã giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh, UBND huyện Duy Xuyên, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam nghiên cứu, giải quyết đề nghị của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam.

Trường hợp phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền thì Sở Tài chính báo cáo, tham mưu UBND tỉnh xem xét giải quyết. Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam chịu trách nhiệm cung cấp hồ sơ liên quan cho Sở Tài chính để chủ trì giải quyết hoặc báo cáo, tham mưu cho UBND tỉnh. 

Trước đó, tháng 5/2021, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam vừa thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Nguyễn Hồng Quang về giải quyết các tồn tại trong công tác bồi thường, GPMB và tái định cư Dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An.  

Theo kết luận này, cùng với Cầu Cửa Đại và tuyến đường Võ Chí Công đã được xây dựng, các dự án đô thị, du lịch, dịch vụ trên địa bàn vùng Đông Nam của tỉnh, trong đó có dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An đã tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã có ý kiến thống nhất cho phép các đơn vị đã ký hợp đồng thực hiện công tác bồi thường, GPMB các dự án trước ngày 1/7/2020 tiếp tục thực hiện cho đến khi kết thúc công tác GPMB dự án.

Trong thời gian chờ ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời đề nghị của UBND tỉnh về việc có cho phép tiếp tục hợp đồng thực hiện công tác bồi thường, GPMB dự án Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An; để giải quyết việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ đối với các phương án đã phê duyệt trước đây, UBND tỉnh thống nhất cho Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Kỳ Hà Chu Lai Quảng Nam tiếp tục ký phụ lục gia hạn hợp đồng thực hiện công tác bồi thường, GPMB của dự án với Công ty TNHH Phát triển Nam Hội An cho đến khi hoàn thành việc chi trả và có ý kiến chính thức của cơ quan có thẩm quyền...

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản