Đặt mua báo in| Mới - Đọc báo in phiên bản số| Ngày 08 tháng 12 năm 2023, 15:58:47
Quảng Nam yêu cầu hoàn chỉnh quy hoạch Khu công nghiệp Tam Anh 1
Hoàng Anh - 27/08/2021 08:19
 
Tỉnh Quảng Nam yêu cầu Công ty Cổ phần Kính nổi Chu Lai – CFG bổ sung nhiều tiêu chí trong quy hoạch 1/500 Khu công nghiệp Tam Anh 1, tổng vốn đầu tư hơn 1.500 tỷ đồng.

Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam vừa thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh, ông Hồ Quang Bửu trong cuộc họp về phương án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) dự án Đầu tư kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Tam Anh 1.

Trước đó Chính phủ ký quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tam Anh - An An Hòa (huyện Núi Thành). Tổng vốn đầu tư dự kiến của dự án là 1.540 tỷ đồng, trong đó vốn góp của Nhà đầu tư là 462 tỷ đồng, với quy mô sử dụng đất 435,8 ha. Mục tiêu của dự án là đầu tư, xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.

Sau khi nghe Công ty Cổ phần Kính nổi Chu Lai - CFG báo cáo phương án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500), ông Hồ Quang Bửu yêu cầu Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tiếp thu ý kiến của các đơn vị dự họp để phối hợp, hướng dẫn Công ty Cổ phần Kính nổi Chu Lai - CFG hoàn chỉnh đồ án quy hoạch và các hồ sơ, thủ tục liên quan; tổ chức thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định.

Lưu ý về chỉ tiêu quy hoạch phải đảm bảo tiêu chí xây dựng khu công nghiệp sinh thái phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng số QCVN 01:2021/BXD, các chỉ tiêu quy định tại Nghị định số 82/2018/N Đ -CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ, bộ tiêu chí về quy hoạch và đầu tư khu công nghiệp, cụm công nghiệp sinh thái trên địa bàn tỉnh do Sở Công Thương đang chủ trì lập; theo hướng, đất cây xanh (không kể cây xanh trong các nhà máy) phải đảm bảo tối thiểu 15% toàn khu công nghiệp, đất cây xanh trong các nhà máy quy định tối thiểu 20% diện tích ô đất của nhà máy.

Khu công nghiệp Chu Lai tỉnh Quảng Nam.
Khu công nghiệp Chu Lai tỉnh Quảng Nam.

Về định hướng hạ tầng kỹ thuật và cây xanh cách ly cần nghiên cứu chỉ đạo của  Chủ tịch UBND tỉnh về việc hoàn chỉnh đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu công nghiệp Tam Anh 2 để áp dụng trong quá trình lập hồ sơ quy hoạch và thẩm định, phê duyệt đảm bảo đồng bộ với các khu công nghiệp trong toàn Khu công nghiệp Tam Anh theo Quy hoạch chung xây dựng Khu Kinh tế mở Chu Lai đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 13/12/2018; trong đó, lưu ý vệt cây xanh cách ly phải đảm bảo tối thiểu 50 m.

Về giao thông, ông Hồ Quang Bửu yêu cầu phải nghiên cứu giải pháp kết nối giao thông với đường trục chính (đường nối từ đường trục chính nối Khu công nghiệp ô tô Chu Lai Trường Hải đến Khu công nghiệp Tam Anh) thuộc đồ án Quy hoạch chung Khu Kinh tế mở Chu Lai để kết nối giao thông của khu công nghiệp và thuận tiện cho việc đi lại của công nhân làm việc trong các nhà máy.

Ngoài Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp đánh giá tổng thể phương án thoát nước khi đầu tư Khu công nghiệp Tam Anh theo Quy hoạch chung Khu Kinh tế mở Chu Lai được duyệt để nghiên cứu, tính toán phương án thoát nước của Khu công nghiệp Tam Anh 1 đảm bảo thoát nước chung của khu vực. Hệ thống xử lý nước thải cho Khu công nghiệp Tam Anh 1 đảm bảo nước thải sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn cột A; đồng thời, nghiên cứu đầu tư xây dựng nhà máy tái sử dụng nước để phục vụ lại cho các nhà máy sản xuất trong khu công nghiệp, hạn chế xả nước thải đã qua xử lý ra môi trường.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Báo Đầu Tư