Quảng Nam huỷ bỏ quyết định đầu tư Khu đô thị hỗn hợp Nam Hương
Hoàng Anh - 27/04/2022 10:36
 
Quảng Nam quyết định chấm dứt hoạt động đầu tư dự án Khu đô thị hỗn hợp Nam Hương tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Lê Trí Thành vừa ký quyết định chấm dứt hoạt động đầu tư dự án Khu đô thị hỗn hợp Nam Hương tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn.

Quảng Nam cũng quyết định thu hồi, hủy bỏ Quyết định số 1193/QĐ-UBND ngày 31/3/2016 của UBND tỉnh về việc giao chủ đầu tư dự án xây dựng Khu đô thị hỗn hợp Nam Hương tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, Quyết định về việc chuyển nhiệm vụ chủ đầu tư thực hiện dự án Khu đô thị hỗn hợp Nam Hương từ Công ty cổ phần Truyền thông và Đầu tư Nam Hương sang Công ty TNHH Đầu tư - Thương mại - Du lịch - Dịch vụ Hương Doanh.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, lý do chấm dứt dự án là nhà đầu tư tự chấm dứt hoạt động dự án theo điểm a khoản 1 Điều 48 Luật đầu tư năm 2020. Dự án Khu đô thị hỗn hợp Nam Hương có diện tích 3,5 ha, do Công ty cổ phần Truyền thông và Đầu tư Nam Hương làm chủ đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam giao, thị xã Điện Bàn chịu trách nhiệm công bố công khai việc chấm dứt hoạt động đầu tư của dự án cho các tổ chức, cá nhân liên quan biết; đồng thời, phối hợp với Công ty TNHH Đầu tư - Thương mại - Du lịch - Dịch vụ Hương Doanh giải quyết các phát sinh (nếu có) theo thẩm quyền, đúng quy định; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết.

Ngoài ra, thực hiện kiểm tra, rà soát lại khu vực dự án, xây dựng lộ trình, kế hoạch đầu tư; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh thực hiện các quy trình, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định pháp luật đảm bảo phù hợp với các chỉ tiêu theo hồ sơ khớp nối, bổ sung, điều chỉnh Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2.000) các giai đoạn I, II, III tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Nhiều Dự án tại Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc tỉnh Quảng Nam vẫn chưa hoàn thành.
Nhiều dự án tại Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc tỉnh Quảng Nam vẫn chưa hoàn thành.

Công ty TNHH Đầu tư - Thương mại - Du lịch - Dịch vụ Hương Doanh có trách nhiệm giải quyết các khiếu kiện, khiếu nại, vướng mắc, phát sinh liên quan sau khi chấm dứt hoạt động đầu tư của dự án (nếu có); phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND thị xã Điện Bàn để giải quyết các vướng mắc phát sinh của dự án sau khi chấm dứt hoạt động đầu tư dự án.

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo khẩn trương tham mưu, chấm dứt hoạt động đầu tư, dừng thực hiện các dự án Khu đô thị xanh Anvie Hà My, Khu đô thị hỗn hợp Thái Dương 3, Khu đô thị hỗn hợp Nam Hương tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương tham mưu UBND tỉnh chấm dứt hoạt động đầu tư, dừng thực hiện các dự án Khu đô thị hỗn hợp Thái Dương 3, Khu đô thị hỗn hợp Nam Hương tại Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc.

Đồng thời, Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc với Công ty cổ phần Bất động sản Anvie Hội An. Từ đó, tỉnh sẽ có văn bản dừng thực hiện dự án Khu đô thị xanh Anvie Hà My, trường hợp Công ty không đề nghị dừng thực hiện dự án thì Sở Kế hoạch và Đầu tư phải có báo cáo UBND tỉnh để giao Thanh tra tỉnh tổ chức thanh tra tình hình thực hiện dự án và giải quyết các thủ tục tiếp theo. 

Được thành lập từ năm 2003, Khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc (tỉnh Quảng Nam) có 79 dự án đã và đang thực hiện các thủ tục đầu tư. Trong đó 64 dự án với tổng diện tích gần 945 ha trong tình trạng triển khai chậm trễ, không ít dự án thi công dang dở, hoặc “treo” từ nhiều năm nay.

Vụ Bách Đạt An: Thường trực tiếp công dân của Quốc hội đề nghị Quảng Nam giải quyết
Thường trực tiếp công dân của Quốc hội đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam sớm xem xét, chỉ đạo việc giải quyết, đúng quy định của pháp luật...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản