Quảng Nam làm việc với từng doanh nghiệp bất động sản để tháo gỡ khó khăn
Hoàng Anh - 07/06/2023 11:04
 
Tỉnh Quảng Nam sẽ chủ động làm việc trực tiếp với từng doanh nghiệp, từng dự án để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho thị trường bất động sản.

Thực hiện Công điện số 469/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ và thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững; Chủ tịch tỉnh Quảng Nam, ông Lê Trí Thanh vừa ký văn bản yêu cầu các sở ngành và địa phương thực hiện nghiêm, có hiệu quả theo chỉ đạo của Chính phủ để tháo gỡ khó khăn cho các dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch tỉnh Quảng Nam yêu cầu,  Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì rà soát, thống kê số lượng các dự án bất động sản; phân loại các dự án đang gặp khó khăn, vướng mắc. Chủ động làm việc trực tiếp với từng doanh nghiệp, từng dự án có vướng mắc hoặc triển khai chậm để xác định rõ các nguyên nhân, kịp thời tháo gỡ ngay.

Đồng thời, rà soát, tổng hợp các vướng mắc thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Quốc hội, trong đó chỉ rõ các điều khoản của quy định, văn bản là nguyên nhân của các vướng mắc để tham mưu UBND tỉnh báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Nhiều Dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đang gặp khó khăn, vướng mắc.
Nhiều dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đang gặp khó khăn, vướng mắc.

Ngoài ra, tỉnh Quảng Nam yêu cầu đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để thực hiện việc giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư, đảm bảo sớm đưa đất vào sử dụng, phát huy nguồn lực đất đai cho phát triển kinh tế - xã hội.

Sở Xây dựng, Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp và các địa phương của tỉnh Quảng Nam phải rà soát các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt quy hoạch chi tiết nhưng chưa cập nhật, bổ sung vào quy hoạch phân khu, quy hoạch chung, quy hoạch tỉnh (nếu có) thì rà soát, thực hiện thủ tục điều chỉnh các quy hoạch theo đúng quy định của pháp luật để đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của các cấp độ quy hoạch, không hợp thức hóa các sai phạm dẫn đến tham nhũng, tiêu cực.

Tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu công bố, công khai danh mục các dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, dự án cải tạo xây dựng lại chung cư cũ để các ngân hàng thương mại có cơ sở áp dụng cho vay theo Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng. Báo cáo tình hình thực hiện các đầu tư xây dựng nhà ở, khu dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh…

Tỉnh Quảng Nam sẽ chủ động làm việc trực tiếp với từng doanh nghiệp, từng Dự án để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho thị trường bất động sản.
Tỉnh Quảng Nam sẽ chủ động làm việc trực tiếp với từng doanh nghiệp, từng dự án để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho thị trường bất động sản.

Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có 176 dự án khu dân cư, khu đô thị đang triển khai và 17 dự án mới được chấp thuận nhà đầu tư năm 2022, 2023.

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng là nguyên nhân chủ yếu ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án đầu tư bất động sản. Công tác xác nhận nguồn gốc đất, nhân khẩu phức tạp, gặp nhiều trở ngại; công tác thoả thuận nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất khó khăn, kéo dài.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản