Quảng Nam nêu khó khăn khi lựa chọn chủ đầu tư các dự án nhà ở
Linh Đan - 03/04/2024 14:16
 
Quảng Nam cho biết, việc lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở giai đoạn từ 2015 đến 2023 gặp nhiều khó khăn liên quan đến thủ tục đầu tư, kế hoạch sử dụng đất.
Quảng Nam cho rằng, việc lựa chọn chủ đầu tư Dự án nhà ở giai đoạn từ 2015 đến 2023 gặp khó khăn do các vướng mắc liên quan. Cụ thể là gì?
Nhiều dự án khu đô thị tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam triển khai dang dở. Ảnh: Linh Đan

Theo thống kê của tỉnh Quảng Nam gửi đến Đoàn giám sát Quốc hội khóa XV, giai đoạn từ 2015 - 2020, tỉnh Quảng Nam có 103 dự án khu dân cư, khu đô thị được chấp thuận chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư đang triển khai trên địa bàn tỉnh (trong đó tại đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc có 40 dự án, khu vực khác 63 dự án). Giai đoạn 2021 - 2023, tỉnh này có 20 dự án mới được quyết định chủ trương đầu tư, lựa chọn nhà đầu tư đang triển khai thực hiện.

Tuy vậy, việc lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở giai đoạn này do các vướng mắc liên quan (các quy định pháp luật trong giai đoạn này còn chồng chéo, vướng mắc và được quy định trong nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan nên việc áp dụng thực thi trên lĩnh vực phát triển nhà ở còn khó tiếp cận), các ngành của tỉnh chưa kịp thời thực hiện theo trình tự thủ tục theo quy định pháp luật đấu thầu (Nghị định số 30/2015/NĐ-CP).

Cụ thể là các vướng mắc liên quan đến thủ tục đầu tư (thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo Nghị định số 30/2015/NĐ-CP) dự án nhà ở thương mại. Theo giải thích của UBND tỉnh Quảng Nam, phạm vi điều chỉnh thực hiện theo Nghị định này là dự án đầu tư sử dụng các khu đất, quỹ đất có giá trị thương mại cao. Tuy nhiên, không có văn bản hướng dẫn nào quy định tiêu chí cụ thể để xác định khu đất, quỹ đất có giá trị thương mại cao nên gây lúng túng trong thực hiện.

Cùng với đó, tỉnh Quảng Nam gặp khó khăn trong việc đề xuất lập, trình phê duyệt danh mục lựa chọn nhà đầu tư thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh. Cụ thể, UBND tỉnh đã có văn bản số 310/UBND-KTN ngày 18/1/2017 gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện việc đăng ký danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất để lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh phê duyệt nhưng các địa phương không đề xuất được danh mục.

Mặt khác, tỉnh Quảng Nam gặp vướng mắc về điều kiện lập danh mục để phê duyệt, đăng tải như điều kiện lập, phê duyệt danh mục dự án sử dụng đất theo Điều 10 Nghị định số 30/2015/NĐ-CP là phải có Kế hoạch sử dụng đất hàng năm.

Trong khi đó Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường thì căn cứ để lập Kế hoạch sử dụng đất hàng năm là phải có văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư.

Trong khi đó, việc chấp thuận chủ trương đầu tư theo quy định tại Nghị định 99/2015/NĐ-CP thì phải có Quy hoạch chi tiết được duyệt, nhưng công tác lập Quy hoạch chi tiết đối với loại dự án này là do doanh nghiệp đầu tư lập, lúc này doanh nghiệp chủ đầu tư chưa được lựa chọn. Đó là chưa kể, việc xác định giá trị m3 để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư giai đoạn này chưa được hướng dẫn cụ thể; Nghị định 30/2015/NĐ-CP còn chậm ban hành Thông tư hướng dẫn. 

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản