Trang chủ | Hotline: 0965 946 888
Quảng Nam phê duyệt 100 dự án phát triển nhà ở năm 2021
Hoàng Anh - 10/06/2021 15:39
 
Tỉnh Quảng Nam phê duyệt danh mục 100 dự án phát triển nhà ở năm 2021 trên diện tích khoảng 787ha.
TIN LIÊN QUAN

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, ông Hồ Quang Bửu vừa ký quyết định phê duyệt danh mục các dự án triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021 trên địa bàn Tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt danh mục 100 dự án triển khai thực hiện kế hoạch phát triển nhà ở năm 2021 trên diện tích khoảng 787ha; trong đó có 98 dự án nhà ở thương mại, 2 dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp.

Các dự án đã có chủ trương thực hiện thủ tục quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư có diện tích 558,1ha (trong đó đất ở bình quân khoảng 30% diện tích, tương đương 167ha); bao gồm: huyện Đại Lộc 163,85ha, huyện Thăng Bình 123,41ha, huyện Duy Xuyên 57,37ha, thành phố Tam Kỳ 8,14ha, thành phố Hội An 38,3ha, huyện Quế Sơn 35,29ha, huyện Phú Ninh 6,6ha, huyện Nông Sơn 16,74ha và Thị xã Điện Bàn 108,4ha.

Tỉnh Quảng Nam phê duyệt 100 Dự án phát triển nhà ở năm 2021.
Tỉnh Quảng Nam phê duyệt 100 dự án phát triển nhà ở năm 2021.

Các dự án thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương nghiên cứu đầu tư để thực hiện thủ tục quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư có diện tích hơn 2.067ha (đất ở khoảng 620,1ha). Cụ thể, huyện Duy Xuyên 252,69ha, huyện Đại Lộc 90,17ha, huyện Bắc Trà My 28,1ha, huyện Tiên Phước 11,5ha, huyện Phú Ninh 37,14ha, thành phố Tam Kỳ 1.050,59ha, thành phố Hội An 60,92ha, thị xã Điện Bàn 323,9ha, huyện Quế Sơn 4,9ha, huyện Thăng Bình 186,56ha, huyện Tây Giang 3,66ha, huyện Đông Giang 5ha và huyện Nam Trà My 12ha.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu, đối với các dự án đã có chủ trương thực hiện thủ tục quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư để tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thì lập, trình Sở Tài nguyên và Môi tường thẩm định, tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh thông qua danh mục dự án thu hồi đất; tổng hợp hồ  sơ trình Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, tham mưu UBND tỉnh quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Đối với các dự án thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương nghiên cứu đầu tư để thực hiện thủ tục quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thì lập, trình Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh chấp thuận chủ trương nghiên cứu thực hiện dự án; làm cơ sở thực hiện thủ tục đất đai, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.

Tỉnh Quảng Nam giao Sở Xây dựng, trong quá trình tổ chức lập, thẩm định trình UBND tỉnh chấp thuận chủ trương nghiên cứu thực hiện dự án; chủ trì, phối hợp với các địa phương, rà soát, xem xét từng dự án cụ thể đảm bảo phù hợp với định hướng, chỉ tiêu phát triển nhà ở trong Chương trình phát triển nhà ở; tuân thủ các quy hoạch được duyệt; quy chuẩn, tiêu chuẩn quy phạm quy hoạch đô thị. Khẩn trương hoàn thiện Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2030, để tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét thông qua trước khi UBND tỉnh phê duyệt. Lập, trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025; trong đó, cập nhật danh mục các dự án này vào Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2021 - 2025.

Quảng Nam khuyến khích doanh nghiệp đăng ký mua vắc-xin
Tỉnh Quảng Nam khuyến khích doanh nghiệp chủ động liên hệ với 36 đơn vị được Bộ Y tế cho phép để đăng ký mua vắc-xin phòng chống dịch bệnh...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản