Quảng Ngãi lúng túng xử lý nhà thuộc sở hữu Nhà nước
Nhiệt Băng - 26/12/2022 15:39
 
Lúng túng trong việc áp dụng các quy định pháp luật để tổ chức bán đấu giá các ngôi nhà thuộc sở hữu Nhà nước, Quảng Ngãi phải tham vấn ý kiến Bộ Xây dựng.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi vừa gửi văn bản đến UBND tỉnh, trình bày sự lúng túng về việc xử lý nhà đất thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn tỉnh này. 

Cơ quan này cho rằng, theo hồ sơ quản lý, hiện trên địa bàn tỉnh có các ngôi nhà đã được xác lập sở hữu toàn dân theo quy định tại Nghị định số 127/2005/NĐ-CP ngày 10/10/2005 của Chính phủ hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 23/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định việc giải quyết đối với một số trường hợp cụ thể về nhà đất trong quá trình thực hiện các chính sách quản lý nhà đất và chính sách cải tạo xã hội chủ nghĩa trước ngày 1/7/1991.

Các nhà này trước đây đã bố trí cho các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp nhà nước sử dụng làm trụ sở làm việc. Thực tế hiện nay, các nhà này không còn sử dụng và nay tỉnh không có nhu cầu sử dụng nên có hướng giao cho Sở Tài chính là cơ quan chủ trì, tiếp nhận để lập thủ tục bán đấu giá theo quy định.

Tuy nhiên, hiện nay, pháp luật không có quy định cụ thể về việc bán đấu giá đối với các trường hợp nêu trên. Do đó, để có cơ sở và tính pháp lý triển khai thực hiện, Sở Xây dựng đề nghị UBND tỉnh xem xét, có văn bản tham vấn ý kiến Bộ Xây dựng trước khi triển khai thực hiện.

Theo dự thảo mà Sở Xây dựng trình UBND tỉnh Quảng Ngãi tham vấn ý kiến Bộ Xây dựng, thì hiện nay, địa phương này gặp lúng túng trong việc áp dụng các quy định pháp luật để tổ chức bán đấu giá các ngôi nhà này.

UBND tỉnh Quảng Ngãi tham vấn ý kiến Bộ Xây dựng các nội dung, như: “Các ngôi nhà trên có được thực hiện bán đấu giá tài sản trên đất, quyền sử dụng đất hay không. Trường hợp bán đấu giá thì cơ quan chức năng nào của tỉnh chủ trì thực hiện. Trường hợp không thực hiện được việc bán đấu giá thì hướng xử lý đối với các ngôi nhà này như thế nào, cơ quan nào thực hiện việc quản lý đối với nhóm nhà này và được áp dụng theo quy định hiện hành nào”.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản