Siết quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước, Hà Nội rà soát giá cho thuê, sửa quy định quản lý
Minh Thắng - 23/11/2022 21:27
 
Thành phố Hà Nội yêu cầu rà soát, ban hành, sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý, sử dụng quỹ nhà chuyên dùng theo thẩm quyền, đảm bảo quản lý đồng bộ, chặt chẽ, sử dụng hiệu quả…
TIN LIÊN QUAN

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 297/KH-UBND khắc phục tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước, sử dụng vào mục đích kinh doanh dịch vụ, trụ sở làm việc và các mục đích khác, không phải để ở trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước sử dụng vào mục đích kinh doanh, dịch vụ, trụ sở làm việc và các mục đích khác, không phải để ở trên địa bàn TP. Hà Nội (sau đây gọi là quỹ nhà chuyên dùng) chủ yếu được xác lập khi thực hiện chính sách cải tạo nhà cửa của Nhà nước những năm 1960, một phần quỹ nhà được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước.

Hà Nội hiện còn 838 địa điểm với diện tích nhà là 178.148 m2, diện tích đất là 155.156 m2. 

Trong đó, 801 địa điểm (803 hợp đồng, chủ yếu tập trung tại 4 quận nội thành: Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng, Ba Đình, Đống Đa) do Công ty TNHH MTV Quản lý và phát triển nhà Hà Nội quản lý cho thuê. Các địa điểm còn lại do UBND quận Hà Đông, UBND thị xã Sơn Tây và Công ty TNHH MTV Kinh doanh và dịch vụ nhà Hà Nội quản lý, sử dụng cho thuê.

Thời gian qua, công tác quản lý nhà nước đối với việc quản lý quỹ nhà chuyên dùng được các cấp, các ngành thành phố triển khai thực hiện theo quy định pháp luật, đã góp phần tăng thu ngân sách hàng năm địa phương. 

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế trong thời gian dài, nhiều trường hợp sai phạm phải xử lý theo quy định của pháp luật; hiệu quả sử dụng, hiệu quả kinh tế thấp, không tương xứng với giá trị và số lượng nhà đất.

Để khắc phục, UBND TP. Hà Nội yêu cầu: Rà soát, ban hành, sửa đổi, bổ sung quy định về quản lý, sử dụng quỹ nhà chuyên dùng của Thành phố theo thẩm quyền đảm bảo quản lý đồng bộ, chặt chẽ, sử dụng hiệu quả. 

Trong đó, giao Sở Xây dựng rà soát lại bảng giá cho thuê; phối hợp các sở, ngành liên quan tham mưu UBND Thành phố sửa đổi, bổ sung Quyết định số 32/2012/QĐ-UBND ngày 12/11/2012 của UBND TP. Hà Nội quy định về quản lý, sử dụng nhà thuộc sở hữu nhà nước sử dụng vào mục đích kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thành phố...

Ngoài ra, tăng cường công tác quản lý; kiên quyết thu hồi để xử lý theo quy định các địa điểm nhà chuyên dùng sử dụng không đúng quy định; nợ đọng nghĩa vụ tài chính về nhà, đất kéo dài. 

Cụ thể, UBND TP. Hà Nội giao Sở Xây dựng, Sở Tài chính chủ trì cùng Công an Thành phố, Thanh tra Thành phố, Cục Thuế Thành phố, Công ty TNHH một thành viên Quản lý và phát triển nhà Hà Nội, UBND các quận, huyện, thị xã (nơi có nhà, đất) tổ chức xử lý vi phạm, thu hồi lại các địa điểm nhà chuyên dùng sử dụng không đúng quy định hoàn thành trong năm 2023; 

Đồng thời, tổ chức truy thu toàn bộ các khoản nghĩa vụ tài chính do các tổ chức, cá nhân còn nợ đọng; lập hồ sơ xử lý đối với các trường hợp chây ì.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ, chuyên đề và đột xuất việc chấp hành quy định về quản lý, sử dụng quỹ nhà chuyên dùng thuộc phạm vi quản lý của Thành phố để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các vi phạm theo quy định pháp luật.

Theo đó giao UBND các quận, huyện, các đơn vị, doanh nghiệp được thành phố giao quản lý, khai thác quỹ nhà chuyên dùng, kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, cá nhân thuê nhà chấp hành các quy định và nội dung hợp đồng thuê nhà, đất. 

Khi phát hiện các vi phạm trong quản lý, sử dụng quỹ nhà chuyên dùng do Thành phố giao quản lý, của tổ chức thuê nhà, lập hồ sơ thực hiện xử lý, thu hồi theo thẩm quyền, hoặc kịp thời báo cáo Sở Xây dựng xem xét, xử lý.

Phân khúc nhà cho thuê phục hồi và tăng trưởng mạnh
Việc mua nhà đang gặp khó khăn do dòng tiền hạn hẹp, tín dụng bị siết, trong khi nhu cầu ở, kinh doanh đang tăng đã giúp phân khúc cho thuê phục hồi...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản