Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng: Sức cạnh tranh sản phẩm bất động sản, xây dựng còn yếu
Quang Hưng - 15/01/2016 09:33
 
Sáng nay (15/1), Bộ Xây dựng thực hiện triển khai nhiệm vụ năm 2016. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm ngành này đặt ra cho năm 2016 là nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm bất động sản, xây dựng.
.
Năm 2015, giá trị sản xuất ngành xây dựng đạt khoảng 974 nghìn tỷ đồng (tăng 11,4% so với năm 2014).

Đánh giá kết quả triển khai nhiệm vụ năm 2015, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho biết, năm 2015, giá trị sản xuất ngành xây dựng đạt khoảng 974 nghìn tỷ đồng (tăng 11,4% so với năm 2014); tính theo giá so sánh năm 2010 đạt khoảng 778 nghìn tỷ đồng (tăng 11,2% so với năm 2014, tăng 40,2% so với cuối năm 2010, bình quân giai đoạn 2011-2015 tăng khoảng 7%/năm). Theo giá so sánh năm 2010, giá trị tăng thêm của ngành Xây dựng năm 2015 đạt khoảng 172 nghìn tỷ đồng, tăng 10,82% so với năm 2014, chiếm tỷ trọng 5,9% GDP cả nước và là mức tăng cao nhất kể từ năm 20 1 0.

Tuy nhiên, sức cạnh tranh của sản phẩm ngành xây dựng còn yếu, chất lượng một số công trình xây dựng còn thấp; tình trạng thất thoát, lãng phí, chậm tiến độ thi công vẫn còn là vấn đề gây nhiều bức xúc; việc rà soát, sửa đổi, bổ sung, công bố một số định mức kinh tế kỹ thuật phục vụ quản lý đầu tư xây dựng vẫn còn chậm. Công tác cổ phần hóa, thoái vốn đầu tư ngoài ngành tại một số tổng công ty thuộc Bộ còn chậm so với kế hoạch.

.
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng: "Sức cạnh tranh sản phẩm bất động sản, xây dựng còn yếu". Ảnh: Quang Hưng

"Công tác lập và quản lý thực hiện quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị ở một số nơi còn chậm, ảnh hưởng đến công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị. Công tác quản lý, kiểm soát phát triển đô thị theo quy định tại Nghị định 11/2013/NĐ-CP có nơi còn thiếu quyết liệt; việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội tại một số dự án khu đô thị còn chậm và thiếu đồng bộ", Bộ trưởng Bộ Xây dựng thừa nhận.

Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2016, Lãnh đạo Bộ Xây dựng cho biết: Ngành xây dựng phấn đấu xây dựng tỷ lệ quy hoạch vùng tỉnh đạt 100%, quy hoạch chung đô thị đạt 100%, quy hoạch phân khu đạt khoảng 75%, quy hoạch chi tiết đạt khoảng 35%, quy hoạch xây dựng nông thôn đạt 100%. Tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt 81,5-82%, tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch giảm xuống còn 24%, tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị đạt khoảng 85,5-86%. Diện tích bình quân nhà ở toàn quốc đạt khoảng 22,6 m2 sàn/người. Tổng sản lượng xi măng tiêu thụ đạt khoảng 74-75 triệu tấn. Giá trị sản xuất xây dựng toàn Ngành tính theo giá hiện hành tăng khoảng 10% so với năm 2015.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản