Thành phố Tuyên Quang chính thức được công nhận là đô thị loại II
Anh Ngọc - 04/02/2021 09:32
 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ký Quyết định công nhận thành phố Tuyên Quang là đô thị loại II trực thuộc tỉnh Tuyên Quang.

Thành phố Tuyên Quang có diện tích tự nhiên 184,38 km2, gồm 10 phường và 5 xã, nằm ở phía Nam tỉnh Tuyên Quang.

Sau 11 năm trở thành đô thị loại III, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Tuyên Quang, thành phố Tuyên Quang đã nỗ lực phấn đấu và đạt được những bước tiến mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực. Mức tăng trưởng kinh tế trung bình 3 năm gần nhất đạt 12,51%; dân số toàn đô thị 232.230 người (cuối năm 2019), bao gồm cả dân số thường trú và tạm trú quy đổi; tỷ lệ lao động phi nông nghiệp toàn đô thị đạt 80,04%; tỷ lệ nhà ở kiên cố, bán kiên cố đạt 97,48%; tỷ lệ đường phố chính được chiếu sáng đạt 96,2%; đặc biệt tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được xử lý đạt 100%.

Thành phố Tuyên Quang được công nhận là đô thị loại II của tỉnh Tuyên Quang là phù hợp với thực tiễn và các chương trình, định hướng của quốc gia, của tỉnh về phát triển đô thị, tạo động lực để tỉnh Tuyên Quang thực hiện tốt các mục tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản