Thủ tướng Chính phủ quyết chủ trương đầu tư xây dựng hạ tầng hai khu công nghiệp
Anh Ngọc - 01/03/2021 18:21
 
Hai khu công nghiệp dự kiến được đầu tư xây dựng có tổng diện tích hơn 303 ha và tổng vốn đầu tư khoảng 2.396 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư: Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Mỹ Thuận và Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Thái Hòa – Liễn Sơn – Liên Hòa (Khu vực II – giai đoạn 1).

Cụ thể, Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Mỹ Thuận do Công ty cổ phần xây dựng hạ tầng Đại Phong làm chủ đầu tư. Dự án được thực hiện với tổng vốn đầu tư là 1.621,236 tỷ đồng có quy mô 158,48 ha ở huyện Mỹ Lộc và huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định.

Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Thái Hòa – Liễn Sơn – Liên Hòa được thực hiện tại thị trấn Hoa Sơn, xã Liên Hòa, xã Liễn Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc có quy mô 145,27 ha với nguồn vốn 774,827 tỷ đồng; trong đó vốn góp Nhà đầu tư Công ty cổ phần đầu tư Amane là 120 tỷ đồng.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Nam Định và tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo Ban quản lý các khu công nghiệp 2 tỉnh hướng dẫn Nhà đầu tư cập nhật và cụ thể tiến độ thực hiện Dự án theo quy định tại điểm d khoản 8 Điều 33 Luật Đầu tư năm 2014, trong đó lưu ý tiến độ góp vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư để thực hiện Dự án phải đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai.

Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Cổ Chiên
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa ký Quyết định số 226/QĐ-TTg về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu...
Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản