Trà Vinh được phép chuyển 38,5 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp
Trúc Giang - 27/07/2021 20:35
 
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành vừa ký Văn bản số 1020/TTg-NN về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.
Một góc TP. Trà Vinh

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ đồng ý UBND tỉnh Trà Vinh quyết định chuyển mục đích sử dụng 38,5 ha đất trồng lúa sang đất phi nông nghiệp phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt như báo cáo thẩm định của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 7174/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 18/12/2020 và số 2206/BTNMT- TCQLĐĐ ngày 11/5/2021. Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Trà Vinh chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý, sử dụng đất trồng lúa và các pháp luật khác có liên quan; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức, triển khai thực hiện theo đúng và đầy đủ quy định của pháp luật, bao gồm cả việc lựa chọn dự án, giao đất, cho thuê đất, đấu giá quyền sử dụng đất, đảm bảo công khai, minh bạch, chặt chẽ không để xảy ra tham nhũng, thất thoát ngân sách nhà nước, khiếu kiện.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ cũng giao các Bộ: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện, theo dõi, giám sát việc chuyên mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Riêng đối với diện tích 29,41 ha còn lại, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường làm rõ ý kiến thẩm định như chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 3592 VPCP-NN ngày 29/5/2021.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản