Từ 1/1/2025, hơn 300.000 môi giới bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề
Tú Ân - 10/03/2024 10:08
 
Hơn 300.000 môi giới bất động sản hoạt động tại Việt Nam phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản do Bộ Xây dựng cấp.

Theo quy định tại Luật kinh doanh bất động sản 2023 có hiệu lực từ 1/1/2025 thì cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản và hải hành nghề trong một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản hoặc một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản.

Hiện Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Tờ trình và Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản 2023. Trong đó, cụ thể hóa quy định này. Theo đó, Bộ Xây dựng sẽ tổ chức các kỳ thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

Từ 1/1/2025, cá nhân hành nghề bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề.
Từ 1/1/2025, cá nhân hành nghề bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề.

Dự kiến kế hoạch tổ chức kỳ thi được Bộ Xây dựng thông báo cho các Sở Xây dựng, đồng thời đăng tải trên cổng thông tin điện tử Bộ Xây dựng chậm nhất là 02 tháng trước ngày tổ chức kỳ thi. Sở Xây dựng có trách nhiệm thông báo để người có nguyện vọng nộp hồ sơ đăng ký tham dự thi theo quy định của Nghị định này và dự kiến kế hoạch của Bộ Xây dựng; lập danh sách và có văn bản đề nghị Bộ Xây dựng cho tham dự thi đối với những trường hợp đủ điều kiện, kèm theo hồ sơ đăng ký tham dự thi của người được đề nghị.

Về phương thức tổ chức kỳ thi sát hạch và cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản, Bộ Xây dựng giao hoặc ủy quyền cho một hoặc một số đơn vị tổ chức kỳ thi (đơn vị tổ chức kỳ thi). Đó là Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản; Cơ sở đào tạo có đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản theo quy định tại Điều 69 Luật Kinh doanh bất động sản 2023; Hiệp hội bất động sản Việt Nam; Hiệp hội bất động sản các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Hội môi giới bất động sản Việt Nam.

Căn cứ quyết định phê duyệt danh sách các cá nhân được cấp chứng chỉ, đơn vị tổ chức kỳ thi sát hạch có trách nhiệm chuyển bản phô tô bài thi và hồ sơ của các cá nhân đó về Bộ Xây dựng để cấp chứng chỉ. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Xây dựng tổ chức in và ký phát hành chứng chỉ. Bộ Xây dựng có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ của người được cấp chứng chỉ theo quy định.

Như vậy, từ 1/1/2025, cá nhân hành nghề môi giới bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề do Bộ Xây dựng cấp và không được hành nghề độc lập.

Theo số liệu từ Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, vào thời kỳ cao điểm của thị trường bất động sản có khoảng từ 300.000-400.000 cá nhân hành nghề môi giới ất động sản. Nhưng mới chỉ có khoảng 40.000 người có chứng chỉ môi giới bất động sản, đã trải qua quá trình đào tạo chuyên môn nghiệp vụ một cách bài bản và có chứng chỉ của Sở Xây dựng cấp.

Theo TS. Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch VARS, quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản  là điểm nhấn quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và bảo vệ quyền lợi của khách hàng.  Việc quy định chặt chẽ việc hoạt động môi giới, sàn giao dịch là điều kiện sàng lọc tự nhiên, tạo ra sự công bằng cho thị trường, để thị trường sẽ chỉ còn những môi giới đầy đủ kỹ năng và kinh nghiệm.

Bình luận bài viết này
Xem thêm trên Bất động sản